Menu górne

Dziś jest 11 sierpnia 2022 r., imieniny Włodzimierza, ZuzannyNowy pracownik gminy

(Zam: 24.04.2013 r., godz. 10.30)

Beata Banaszek z Choszczowego została nowym specjalistą ds. obsługi uczestników projektu „Hola, Hola do przedszkola”. Wójt poszukiwał kandydatów od 22 marca do 2 kwietnia.

Beata Banaszek była jedyną osobą ubiegającą się o pracę w Urzędzie. Wymagania, które zostały postawione przed kandydatami to, oprócz obywatelstwa polskiego, nieposzlakowanej opinii, zdolności do czynności prawnych także wykształcenie wyższe, 3-letni staż pracy, w tym przynajmniej 1 rok na stanowisku biurowym, znajomość prawa krajowego i unijnego w zakresie realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz prawa zamówień publicznych i ustawy o finansach publicznych.
Beata Banaszek będzie się zajmowała prowadzeniem biura, informowaniem o działaniach gminy w ramach projektu, prowadzeniem promocji, rekrutacją uczestników, organizowaniem zajęć dodatkowych dla dzieci i warsztatów dla rodziców, a także ewaluacją projektu.
A.B.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl