Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 13 czerwca 2021 r., imieniny Antoniego, Lucjana

Się działo

Ikona
(Zam: 24.04.2013 r., godz. 10.30)

Dzięki Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Somiance mieszkańcy mają szerokie możliwości spędzania wolnego czasu.

Pierwszy kwartał nowego roku to zawsze w samorządach czas podsumowania roku ubiegłego.
- Dzięki wielopłaszczyznowości działań i ludzi udało się kształtować u młodych ludzi postawę otwartości na działania społeczno-kreatywne realizowane przez starszych, biorących udział w partnerskim ogólnopolskim programie „Seniorzy w akcji” współfinansowanym przez Ogólnopolskie Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” – mówiła dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury H. Główczyk. – GOK był bezpośrednim realizatorem działań merytorycznych.
W 2012 r. Gminny Ośrodek Kultury zrealizował między innymi warsztaty teatralne, które były prowadzone przez aktorów profesjonalistów, dwie imprezy o szerszym zasięgu: wielopokoleniowe „Jasełka po latach” wystawione w święto Trzech Króli w kościele w Somiance oraz imprezę plenerową „Co słychać w Somiance”. W ubiegłym roku GOK realizował też zajęcia z performanceu, wzięło w nich udział 26 osób, w tym dzieci, młodzież i dorośli.
W ubiegłym roku dziewięcioro dorosłych wzięło udział w dziewięciodniowej wycieczce do Włoch, podczas której zwiedzili najpiękniejsze zabytki Rzymu, Florencji, Pizy, Asyżu. Odwiedzili też miejsce wielonarodowej pamięci – Monte Cassino. 25 osób z Somianki wzięło udział w V Ogólnopolskim Słonecznym Zlocie w Broku, wówczas dzieci i młodzież poprzez udział w konkursach wygrały dla GOK zestaw nagłaśniający do świetlicy i pakiet gier świetlicowych. To tylko niektóre z licznych inicjatyw organizowanych i podejmowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Somiance. Choć finanse, jakimi dysponuje ośrodek nie należą do najwyższych (przychody w 2012 r. – 190 627,17 zł, wydatki w 2012 r. – 190 885,86 zł) to wyraźnie widać, że ośrodek stara się jak najlepiej spełniać swoją rolę kulturotwórczą i wychowawczą.
A.B.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl