Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 27 października 2020 r., imieniny Iwony, Sabiny

PiS zaprezentował program

(Zam: 09.11.2010 r., godz. 11.54)

Wygrajmy wspólnie te wybory, a stworzymy samorząd przyjazny ludziom!
– to słowa liderów wyszkowskiego Prawa i Sprawiedliwości, jakie padły na konwencji wyborczej tego ugrupowania, która odbyła się 7 listopada w Wyszkowskim Ośrodku Kultury „Hutnik”.

Członkowie i sympatycy Prawa i Sprawiedliwości, lokalni liderzy partii oraz kandydaci do samorządów terytorialnych w tegorocznych wyborach mieli okazję przedstawić swoją powyborczą wizję gminy i miasta Wyszków, powiatu wyszkowskiego oraz województwa mazowieckiego w odniesieniu do problemów związanych z naszym regionem.

Program wyborczy PiS dla miasta i gminy Wyszków przedstawili kandydaci ugrupowania do rady miasta oraz kandydat partii na burmistrza miasta Adam Warpas.

Wyszków nowoczesny
Adam Warpas deklaruje realizację wizji nowoczesnego miasta, w którym jest miejsce na zrównoważony rozwój i promocję społeczeństwa obywatelskiego np. poprzez organizowanie debat społecznych. Kandydat chce usprawnić działanie urzędu miejskiego inwestując w jego pracowników, ich umiejętności, kompetencje i wiedzę.

PiS chce wzmocnić zespół do pozyskiwania środków zewnętrznych. Zamierza remontować drogi gminne oraz wyprowadzić ciężki ruch samochodowy z centrum Wyszkowa poprzez zakończenie budowy obwodnicy śródmiejskiej i realizację kolejnych etapów budowy obwodnicy północnej. Zapowiada rozbudowę kanalizacji sanitarnej, wprowadzanie nowych technologii i współpracę z organizacjami ekologicznymi.

Partia proponuje również wzrost nakładów przeznaczonych na kulturę i oświatę, modernizację budynku WOK-u, organizację sylwestra miejskiego oraz utworzenie Muzeum Wojny 1920 r. PiS chce również utworzyć jednostkę koordynującą doskonalenie zawodowe nauczycieli, dokończyć budowę systemu monitoringu szkół i boisk szkolnych, pozyskiwać stypendia dla najzdolniejszych uczniów.

Solidarny, czyli jaki?
W wizji PiS-u Wyszków to miasto solidarne, z którego zasobów i możliwości samorządu korzystają także mniej zamożni mieszkańcy. Adam Warpas obiecuje, że Wyszków stanie się miastem jeszcze bardziej przyjaznym, prorodzinnym. Deklaruje wprowadzenie partnerstwa publiczno-prywatnego jako jednego z elementów finansowania inwestycji. Rozważa też wprowadzenie preferencyjnych stawek podatkowych dla osób podejmujących własną działalność gospodarczą.

Ugrupowanie będzie pozyskiwać sponsorów zewnętrznych dla klubów piłkarskich Bug Wyszków i Camper. Ufunduje stypendia dla zdolnych sportowców i szkolenia dla trenerów. Wyremontuje i doświetlić stadion miejski oraz zrewiduje działalność WOSiR–u. Zamierza też organizować w mieście cykliczne imprezy sportowe.

Zero tolerancji dla łamania prawa
W bezpiecznym Wyszkowie Adama Warpasa ma funkcjonować program zero tolerancji wobec łamania prawa. PiS zapowiada m.in. dokończenie budowy monitoringu miejskiego, audyt funkcjonowania straży miejskiej, zaostrzenie kar za wandalizm i zaśmiecanie terenu gminy oraz doświetlenie niebezpiecznych miejsc.

Program dla powiatu
Lider wyszkowskiego PiS-u i kandydat do rady powiatu Waldemar Sobczak zapowiedział, że jego ugrupowanie doprowadzi do przebudowy dróg: Wyszków-Leszczydół Nowiny, w miejscowości Blochy, ul. Zakręzie i Trzcianka-Brańszczyk. PiS deklaruje także, że pozyska fundusze zewnętrzne na budowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszkowie.
Ugrupowanie zapowiada, że będzie wspierać program rozwoju szpitala powiatowego w Wyszkowie, doposażenie jednostek ratowniczych oraz opracowanie programu profilaktyki onkologicznej i edukacji w zakresie chorób cywilizacyjnych.

W kwestii rolnictwa PiS opowiada się m.in. za promocją gospodarstw agroturystycznych i rolnictwa ekologicznego. Chce wspierać modernizację i unowocześnianie rolnictwa, budowę infrastruktury technicznej, w tym sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz oczyszczalni przydomowych. PiS będzie również dążył do wspierania grup producenckich, rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego i usług około rolniczych.

Pomysł na województwo
Inwestycje w Wyszkowie, które PiS chciałoby przeprowadzić z województwem mazowieckim przedstawił kandydat partii do sejmiku wojewódzkiego Sławomir Stoszewski. Wśród nich znalazły się: budowa drogi wojewódzkiej Ostrołęka–Goworowo-Wyszków i obwodnicy północnej.

agrafka

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl