Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 13 czerwca 2021 r., imieniny Antoniego, Lucjana

Trzcianka ma oczyszczalnię

(Zam: 24.04.2013 r., godz. 10.30)

1 marca 2013 r. nastąpił odbiór końcowy nowo wybudowanej, mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Trzciance. Budowę realizowano od 27 lipca 2011 r. do 1 marca 2013 r. I etap wybudowanej oczyszczalni pozwolił osiągnąć przepustowość w ilości 164 m szesc./d.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „Z. Niziński”. Koszt realizacji zadania wyniósł 4 752 947,39 zł brutto. Przedsięwzięcie współfinansowała również Unia Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Poziom dofinansowania w formie dotacji z EFRR wyniósł 72,48% kosztów budowy, co stanowi kwotę 3 444 936,00 zł brutto.
Inwestycja jest elementem unijnego projektu pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzcianka i Niemiry oraz budowa oczyszczalni ścieków w Trzciance”. Do wybudowanej oczyszczalni doprowadzane będą ścieki z miejscowości Trzcianka i Niemiry w łącznej liczbie 327 przyłączy kanalizacyjnych, z czego budowa podłączeń budynków do sieci kanalizacji sanitarnej w liczbie 237 sztuk w Trzciance i Niemirach dofinansowana będzie ze środków unijnych, natomiast 90 sztuk z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w 45 % oraz pożyczki 45% udzielonej na preferencyjnych warunkach.
Wybudowana oczyszczalnia po uruchomieniu drugiego ciągu technologicznego osiągnie średnią przepustowość w ilości 350 m3/d., co pozwoli w przyszłości na odbiór ścieków z planowanej do budowy kanalizacji sanitarnych w miejscowościach Białebłoto, Budykierz i Knurowiec.
Opr. M.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl