Menu górne

Dziś jest 13 sierpnia 2022 r., imieniny Diany, HelenyZnaki mają być naprawione

(Zam: 24.04.2013 r., godz. 10.30)

Powykrzywiane, zniszczone znaki drogowe można spotkać w niektórych miejscach Wyszkowa. – Pomiędzy naszymi oczekiwaniami a wykonaniem jest rozbieżność – mówi zastępca burmistrza Adam Mróz o firmie, która ma dbać o znaki.

Samorząd na początku marca rozstrzygnął przetarg na bieżące utrzymanie oznakowania dróg gminnych. Wygrało konsorcjum firm Almax Arkadiusza Ludwiniaka Oznakowanie Dróg i Ulic z Zagościńca i Wimed Oznakowanie Dróg Sp. z o.o. z Tuchowa. Oferta była najtańsza – 165 484,20 zł. Firma ma się zajmować znakami pionowymi i poziomymi, do jej zadań należy m.in. poprawianie skrzywionych znaków, słupków przy znakach i barierkach ochronnych, czyszczenie i malowanie znaków, wycinanie i wywożenie gałęzi je zasłaniających. Wykonawca ma też przekazywać gminie informacje z codziennego przeglądu o uszkodzonych znakach i słupkach wymagających wymiany.
Jeden z naszych Czytelników poinformował nas, że w mieście można spotkać znaki zniszczone. Zastępca burmistrza Adam Mróz zgadza się z tą uwagą i przyznaje, że problem leży po stronie konsorcjum.
– Wykonawcy wydaje się, że wszystko jest w porządku, a naszym zdaniem nie – jest wiele znaków przekrzywionych – przyznaje.
Zapewnia, że w przyszłym tygodniu znaki zostaną naprawione. Dodaje, że jeśli konsorcjum nie wywiąże się z zdania, gmina będzie naliczać kary umowne za nierzetelność wykonania.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl