Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 10 maja 2021 r., imieniny Antonina, Izydora

Maksymalne kwoty na kształcenie ustalone

(Zam: 17.04.2013 r., godz. 10.30)

Nauczyciele szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Długosiodło w roku szkolnym 2012/2013 dostaną dofinansowanie na kształcenie i formy kształcenia od gminy. Projekt uchwały zyskał pozytywną opinię po konsultacjach ze związkami zawodowymi.

Pieniądze gmina przeznaczy m.in. na organizację doradztwa metodycznego, szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, przygotowanie i zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych, organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego, szkolenie rad pedagogicznych, opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli na podstawie skierowania udzielanego przez dyrektora szkoły lub przedszkola, opłaty za kursy kwalifikacyjne. Na kształcenie w szkole wyższej dofinansowanie będzie przyznawane 2 razy w roku, po zaliczeniu kolejnego semestru nauki. W roku 2013 wyniesie ono maksymalnie 500 zł za każdy semestr, a dla nauczycieli kontynuujących studia językowe maksymalnie 1 000 zł za każdy semestr. Dofinansowanie może otrzymać nauczyciel, który kontynuuje studia językowe, studia licencjackie od IV semestru, uzupełniające studia magisterskie od II semestru, 5-letnie studia magisterskie od V semestru, uzyskuje uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu, studia podyplomowe od II semestru, uzupełniające studia magisterskie od III semestru. Dofinansowanie opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły i przedszkola wynosi 100 proc. poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 500 zł.
M.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl