Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 26 lutego 2021 r., imieniny Aleksandra, Mirosława

Czym się zajmie komisja rewizyjna

(Zam: 10.04.2013 r., godz. 10.30)

Komisja rewizyjna działająca w Radzie Gminy zaplanowała działania, które będzie realizować do końca roku.

W kwietniu postanowiła skontrolować działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w 2012 r. oraz omówić koszty eksploatacji wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków. Przedmiotem jej obrad będą także postępy we wdrażaniu nowej ustawy o utrzymaniu i czystości, kwestia przydomowych oczyszczalni ścieków, koszty zimowego utrzymania dróg na terenie gminy.
W maju członkowie omówią realizowane inwestycje na terenie gminy (przewidziana wizytacja w terenie), zaopiniują wykonanie budżetu w 2012 r. oraz przyjmą wniosek dotyczący absolutorium dla wójta. Czerwiec będzie stał pod znakiem oświaty – radni ocenią realizację zadań w gminnych szkołach. W lipcu przeanalizują ściągalność podatków i opłat na rzecz gminy oraz informację o udzielonych ulgach i zwolnieniach podatkowych za pierwsze półrocze 2013 r. Wysłuchają też informacji o stanie realizacji inwestycji w gminie w pierwszym półroczu. W sierpniu dokonają analizy wykonania budżetu gminy przez pierwsze sześć miesięcy tego roku, wysłuchają informacji o gospodarowaniu odpadami komunalnymi (w świetle nowych przepisów). We wrześniu sprawdzą wybrane przetargi i inwestycje oraz zastanowią się nad propozycjami inwestycji na 2014 r. W październiku radni z komisji rewizyjnej mają zaopiniować program współpracy z organizacjami pozarządowymi na przyszły rok oraz zająć się kwestią pozyskanych środków zewnętrznych na rzecz gminy w 2013 r. W listopadzie omówią i zaopiniują stawki podatków i opłat lokalnych na 2014. W ostatnim miesiącu roku zbiorą się, by zaopiniować budżet na 2014 r.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl