Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 29 marca 2023 r., imieniny Eustachego, WiktoraCzym się zajmie komisja rewizyjna

(Zam: 10.10.2012 r., godz. 10.30)

Komisja rewizyjna działająca w Radzie Gminy zaplanowała działania, które będzie realizować do końca roku.

W kwietniu postanowiła skontrolować działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w 2012 r. oraz omówić koszty eksploatacji wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków. Przedmiotem jej obrad będą także postępy we wdrażaniu nowej ustawy o utrzymaniu i czystości, kwestia przydomowych oczyszczalni ścieków, koszty zimowego utrzymania dróg na terenie gminy.
W maju członkowie omówią realizowane inwestycje na terenie gminy (przewidziana wizytacja w terenie), zaopiniują wykonanie budżetu w 2012 r. oraz przyjmą wniosek dotyczący absolutorium dla wójta. Czerwiec będzie stał pod znakiem oświaty – radni ocenią realizację zadań w gminnych szkołach. W lipcu przeanalizują ściągalność podatków i opłat na rzecz gminy oraz informację o udzielonych ulgach i zwolnieniach podatkowych za pierwsze półrocze 2013 r. Wysłuchają też informacji o stanie realizacji inwestycji w gminie w pierwszym półroczu. W sierpniu dokonają analizy wykonania budżetu gminy przez pierwsze sześć miesięcy tego roku, wysłuchają informacji o gospodarowaniu odpadami komunalnymi (w świetle nowych przepisów). We wrześniu sprawdzą wybrane przetargi i inwestycje oraz zastanowią się nad propozycjami inwestycji na 2014 r. W październiku radni z komisji rewizyjnej mają zaopiniować program współpracy z organizacjami pozarządowymi na przyszły rok oraz zająć się kwestią pozyskanych środków zewnętrznych na rzecz gminy w 2013 r. W listopadzie omówią i zaopiniują stawki podatków i opłat lokalnych na 2014. W ostatnim miesiącu roku zbiorą się, by zaopiniować budżet na 2014 r.
J.P.

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl