Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 12 czerwca 2021 r., imieniny Jana, Onufrego

Historia administracji dostępna

(Zam: 03.04.2013 r., godz. 10.30)

Na stronie internetowej gminy Rząśnik dostępna jest już opracowanie „Historia administracji w gminie Rząśnik” obejmujące ostatnie 150 lat dziejów.

Powstało ono na zlecenie gminnego samorządu, który udostępnił je z myślą m.in. o pracownikach samorządowych, studentach piszących prace na temat tych terenów. Gmina ma wszelkie prawa autorskie do publikacji, którą przygotował absolwent Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie ze specjalizacją samorząd i polityka lokalna, mgr Leszek Zugaj.
Praca liczy 91 stron. Jej autor korzystał m.in. Dziennika Praw Królestwa Polskiego (1864 i 1866 r.), Dzienników Urzędowych Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie (1954-1972), Dzienników Ustaw (1918-1983), monografii, danych spisu ludności z 1946 r. i in. „Współczesna gmina Rząśnik funkcjonuje już od 40 lat. Jednak początki samorządu gminnego sięgają połowy XIX wieku i reform z czasów zaboru rosyjskiego. Wtedy to powołano gminy Obryte oraz Wyszków, które na swoich krańcach obejmowały tereny obecnej gminy Rząśnik. Sama miejscowość Rząśnik należała do dawnej gminy Wyszków” – pisze autor we wstępie.
Opracowanie zaczyna się od rozdziału poświęconego gminom Obryte i Wyszków w latach 1864-1918, a kończy na współczesności i przeglądzie miejscowości gminy. Publikację autor wzbogacił o przedruki map, dokumentów urzędowych i innych.
Prócz strony internetowej www.rzasnik.pl praca dostępna jest w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśniku, gdzie można skorzystać z wydruków i wersji elektronicznej (mapy w większej rozdzielczości na płycie CD).
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl