Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 05 grudnia 2020 r., imieniny Krystyny, Sabiny

W powiecie mniej się buduje

(Zam: 03.04.2013 r., godz. 10.30)

- W powiecie wyszkowskim da się zauważyć znaczące zahamowanie procesu inwestycyjnego – stwierdza Waldemar Paradowski p.o. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

„W związku z istotnym zahamowaniem procesu inwestycyjnego profil funkcjonowania Powiatowej Inspekcji Nadzoru budowlanego uległ znaczącej zmianie i obecnie w zdecydowanie większym stopniu działalność organu skupia się na kwestiach utrzymania właściwego stanu technicznego obiektów budowlanych aniżeli na sprawach kontroli prawidłowości przebiegu procesu realizacji nowych inwestycji budowlanych” – czytamy w informacji na temat działalności PINB w Wyszkowie, którą W. Paradowski przedstawił na ostatniej sesji Rady Powiatu 27 marca.
W 2012 r. PINB wszczął łącznie 76 postępowań. W głównej mierze dotyczyły samowoli budowlanych, naruszeń warunków pozwolenia na budowę oraz nieodpowiedniego stanu technicznego budynków. W ubiegłym roku 36 budynków na mocy decyzji inspektoratu zostało skierowanych do rozbiórki. Większość z nich była wynikiem zgłoszeń samych inwestorów lub użytkowników, ponieważ stan techniczny tych obiektów był nieodpowiedni a remont przekraczał 70 proc.-80 proc. wartości samej nieruchomości. Pozostała część decyzji dotyczyła budynków powstałych bez wymaganego zezwolenia. W związku z samowolnym użytkowaniem budynków PINB nałożył w sumie 133 000 zł kar i opłat legalizacyjnych.
A.B.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl