Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 03 grudnia 2020 r., imieniny Franciszka, Ksawerego

Szkolenie dla samorządowców

(Zam: 03.04.2013 r., godz. 10.30)

27 marca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brańszczyku odbyło się szkolenie radnych z zakresu ich praw i obowiązków. W spotkaniu uczestniczyli również sołtysi i pracownicy urzędu. Szkolenie poprowadził zastępca redaktora naczelnego „Wspólnoty dla samorządów” Zdzisław Majewski.

Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzymała książkę „Prawa i obowiązki radnego. Poradnik na kadencję 2010-2014”. Tematów wartych omówienia było wiele. Przede wszystkim radni poznali zakres swych obowiązków wynikających z pełnionych funkcji. Zapoznali się z prawami i obowiązkami na sesji rady gminy – procedurą uchwałodawczą. Prowadzący mówił też o sprawach dotyczących statutu Urzędu Gminy – jego stosowaniu i interpelacjach radnego. Zebrani zapoznali się z funkcją kontrolną rady gminy i powiatu, planowaniem i organizacją prac komisji rady i klubów radnych. Dowiedzieli się o przepisach antykorupcyjnych, m.in. o zakresie praw radnego i udziału w głosowaniu. Prowadzący wytłumaczył zebranym podstawowe pojęcia, m.in. czym jest samorząd terytorialny.
– Administracja rządowa ma tylko nadzór nad administracją samorządową. Pierwsza z nich może zakwestionować akty administracji samorządowej, ale tylko pod względem negacji prawnej – powiedział Zdzisław Majewski. – Może uchylić uchwałę rady gminy, kwestionując jej niezgodność z systemem prawnym (np. konstytucją, ustawami, rozporządzeniami) – dodał.
Suwerenność finansowa to kolejna kwestia, o której wspomniał.
– Z suwerennością finansową jest różnie – kontynuował. – Jest ona zależna od uchwalanego budżetu. Podstawą budżetu są dochody, subwencje i dotacje – zaznaczył.
M.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl