Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 05 grudnia 2020 r., imieniny Krystyny, Sabiny

Stacja uzdatniania wody oficjalnie otwarta

(Zam: 03.04.2013 r., godz. 10.30)

Choć stacja uzdatniania wody w Somiance działała już w ubiegłym roku, to wizyta marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika była okazją do oficjalnego otwarcia, tym bardziej że środki na jej budowę w znacznej mierze pochodziły z wojewódzkiego budżetu i dotacji unijnych.

Do tej pory w gminie Somianka oprócz budowy stacji uzdatniania wody, zmodernizowano gospodarkę wodno-ściekową i system wywozu odpadów komunalnych, a także wybudowano 184 przydomowe oczyszczalnie ścieków. Ponadto wykonano blisko 2,5 km kanalizacji sanitarno-grawitacyjno-ciśnieniowej i 1,3 km łącza wodociągowego Somianka-Michalin oraz zakupiono ciągnik wraz z beczką asenizacyjną.
Całkowity koszt inwestycji to ponad 5,5 mln zł, z czego dofinansowanie unijne to ponad 3,2 mln zł. Stację uzdatniania wody w Somiance o wartości 1,4 mln zł wybudowano w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Prace dofinansowane zostały unijną dotacją w wysokości ponad 487 tys. zł.
Opr. A.B.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl