Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 22 maja 2024 r., imieniny Heleny, JuliiTrzynastka wybrana do projektu

(Zam: 20.03.2013 r., godz. 10.30)

13 osób z gminy Zabrodzie otrzyma pomoc w ramach VI edycji projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych na wsi”.

Do 28 lutego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu przyjmował wnioski osób chcących wziąć udział w projekcie. Organizatorzy jasno ocenili kryteria naboru. O udział mogli się ubiegać bezrobotni, nieaktywni zawodowo i zatrudnieni (kobiety i mężczyźni) zamieszkujący gminę, zagrożeni wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu określonego w ustawie o pomocy społecznej (m.in. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, alkoholizmu, narkomanii, przemocy w rodzinie czy trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego). Zainteresowani programem musieli być w wieku aktywności zawodowej i korzystać ze świadczeń pomocy społecznej. Ostatnia kategoria beneficjentów to ci, którzy są traktowani jako otoczenie osób wykluczonych. Do GOPS-u w Zabrodziu wpłynęło 17 prawidłowo wypełnionych ankiet rekrutacyjnych, które były podstawą wyboru szczęśliwej trzynastki. Z pozostałych osób organizatorzy stworzyli tzw. grupę rezerwową. Osoby te również mają szansę zostać objęte pomocą, jeśli w wyniku różnych okoliczności ktoś z grupy podstawowej zrezygnuje ze wsparcia. Zostały przewidziane dwie formy pomocy: finansowa (w ubiegłej edycji pomoc wynosiła 800 zł na osobę, w tym roku ma być podobnie) i szkoleniowa z zakresu tzw. umiejętności miękkich (spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym i prawnikiem), ale przede wszystkim nauka nowych zawodów. GOPS planuje uruchomić specjalności: fryzjerstwo, obsługa kasy fiskalnej, operator wózka widłowego, prawo jazdy kategorii C, florystyka i bukieciarstwo.
A.B.

Napisz komentarz

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta