Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 26 września 2022 r., imieniny Cypriana, JustynyFundusz sołecki wydzielony. Gmina zapobiega bezdomności zwierząt

(Zam: 20.03.2013 r., godz. 10.30)

Do 31 marca rady gmin są zobowiązane podjąć dwie uchwały: o wydzieleniu, bądź też niewydzieleniu pieniędzy na fundusz sołecki oraz drugą, przyjmującą program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt. Obie uchwały przyjęli radni gminy Brańszczyk na ostatniej sesji.

Dużo jest argumentów za i przeciw wydzieleniu funduszu sołeckiego. Nie wszystkie gminy z powiatu wyszkowskiego podejmują decyzję o jego przyznaniu. Na przestrzeni ubiegłych lat, Rada Gminy Brańszczyk podejmowała taką uchwałę, tak też się stało w tym roku.
– Ustawodawca założył, że jest to pewien sposób na wykrzesanie energii społeczności lokalnej – powiedział wójt Mieczysław Pękul. – Jeśli będą pieniądze, będzie szansa na wykonanie pewnych działań w oparciu o te środki. W większości sołectw są organizowane zebrania i podejmuje się decyzje, co można zrobić dzięki pieniądzom przyznanym na fundusz – dodał. – Bardzo proszę, aby mieszkańców informować, że sołtys tych pieniędzy nie otrzymuje – zaznaczył.
Sołtys spotyka się z radą sołecką, planują do wykonania jakieś zadania za pieniądze z funduszu sołeckiego, natomiast wykonawcą jest urząd gminy, łącznie z obsługą księgową. Wójt poinformował zebranych, że jeśli rada podejmie taką uchwałę, to fundusz sołecki na 2014 rok zostanie wydzielony.
– Podejmiemy uchwałę, następnie skarbnik gminy przekaże informację o wysokości środków, które są do rozdysponowania – tłumaczył. – Na zebraniach wiejskich zostaną określone zadania, które wieś chce zrealizować. Następnie gmina przyjmie wniosek, który będzie załączony do uchwały budżetowej – dodał.
Wójt zaznaczył, że fundusz sołecki daje możliwość bieżącego załatwiania potrzeb wiejskich, poza tym, daje możliwość wystąpienia o refundację przez wojewodę części wykorzystanych środków, nawet do 30 proc. W ten sposób, część pieniędzy wraca z powrotem do kasy gminnej.
– Proponuję, aby wydzielić fundusz, który będzie realizowany w przyszłym roku – zwracając się do radnych powiedział wójt.
Obecni radni jednogłośnie zagłosowali za wydzieleniem funduszu sołeckiego. Kolejna decyzja radnych dotyczyła przyjęcia uchwały o opiece nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brańszczyk. Zgodnie z ustawą, gmina jest zobligowana do uchwalenia wynikającego z niej programu.
– Co roku podejmujemy taką uchwałę – zaznaczył wójt Pękul. – Ustawa zawiera dwa ważne zapisy, na które warto zwrócić uwagę. Pierwszy, że zwierzę nie jest rzeczą i drugi, że zwierzęta mają być traktowane humanitarnie – dodał.
Poinformował też o ważnych postanowieniach programu: odławianiu bezdomnych psów i zapewnieniu im miejsca w schronisku, opiece nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianiu, sterylizacji bądź kastracji zwierząt, poszukiwaniu właścicieli w celu adopcji bezdomnych zwierząt. Opieka dotyczy nie tylko małych zwierząt, ale również tych gospodarskich, które zostały porzucone, tych, które uciekły oraz dzikich zwierząt będących ofiarami wypadków na drodze.
– W naszej gminie najczęstszym przypadkiem realizacji zapisów programu jest odławianie bezpańskich psów, które kosztuje gminę kilkadziesiąt tysięcy złotych – powiedział. – Na realizację całości programu w 2013 r., gmina przeznaczyła kwotę 50 tys. zł.
Projekt programu był konsultowany z Kołem łowieckim nr 2 „Dzik”, Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami Zarząd Główny w Warszawie oraz Powiatową Inspekcją Weterynaryjną w Wyszkowie. Wszystkie uwagi zostały uwzględnione w projekcie programu, który radni uchwalili jednogłośnie.
M.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl