Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 25 października 2021 r., imieniny Darii, Ingi

1863 – lekcja historii i patriotyzmu

Ikona
(Zam: 20.03.2013 r., godz. 10.30)

Ponad pięćdziesięcioosobowa grupa młodzieży z Gimnazjum nr 2 w Wyszkowie w piątek 15 marca w niekonwencjonalny sposób uczciła pamięć powstańców styczniowych 1863 r. poległych w potyczce pod Fidestem.

Niemal dokładnie 150 lat temu, 12 marca 1863 r. w lasach pod Fidestem miała miejsce jedyna w dzisiejszej gminie Wyszków otwarta potyczka powstańczej partyzantki z wojskami rosyjskiego zaborcy. Operujący w Puszczy Kamienieckiej dwustuosobowy oddział powstańczy Jana Matlińskiego „Sokoła”, zaskoczony został przez rosyjską kolumnę pościgową złożoną z 700 żołnierzy piechoty i 20 kozaków, gen. mjr. Tolla. Nieprzygotowani do boju powstańcy zdołali jednak uporządkować swoje szeregi i odeprzeć atak, a następnie pod osłoną strzelców wycofać się w kierunku na Gaj i Zabrodzie. Ciała 14 poległych, następnego dnia zabrane zostały przez mieszkańców Kamieńczyka i złożone we wspólnej mogile na miejscowym cmentarzu.
Pamięć o tamtych wydarzeniach w wyjątkowy sposób uczciła młodzież klas pierwszych (a, b, c) wyszkowskiego gimnazjum, która pod okiem opiekunów: Iwony Obrostek, Hanny Czyżo i Olgi Lange uczestniczyła w wymagającym hartu ducha i ciała okolicznościowym rajdzie. Ta żywa lekcja historii pozwoliła uczestnikom wczuć się w rolę powstańczych partyzantów. Choć mroźny wiatr spowodował skrócenie zaplanowanej wcześniej trasy, to jednak przebyte w surowych warunkach kilka kilometrów stało się dla wszystkich namiastką powstańczego trudu. Chłopcy złożyli przysięgę i przez wcielonego w rolę naczelnika Andrzeja Grajczyka zostali pasowani na „następcę powstańca styczniowego”. Dziewczęta w tym czasie dokonały instruktarzu z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Na trasie przemarszu zorganizowane zostało powstańcze obozowisko z ogniskiem i suchą strawą, gdzie chętni mogli uczestniczyć w zimowej zaprawie czy pokazie fechtunku w wykonaniu Andrzeja Grajczyka. Kolejną okazją do odpoczynku podczas marszu był dom jednej z uczennic Wiktorii Sadkowskiej, gdzie na wszystkich czekała gorąca polowa grochówka. Tu również nastąpiło spotkanie z przybyłym specjalnie księdzem Szymonem Biedrzyckim z parafii św. Idziego w Wyszkowie, który poprowadził krótką modlitwę w intencji poległych powstańców. Ostatnie kilkaset metrów uliczkami Kamieńczyka młodzież przemaszerowała w zwartym szyku z flagą narodową i brzozowym krzyżem na czele. Pod pomnikiem ponownie zapłonęło, przygotowane przez członków Bractwa Kamienieckiego, ognisko, a chętni mogli wziąć udział w przejażdżce zaprzężonymi w karego rumaka saniami. Zwieńczeniem tej niecodziennej lekcji historii był apel pamięci z modlitwą za Ojczyznę i salwą honorową. Splendoru patriotycznej uroczystości dodała asysta ze sztandarem gimnazjum, a także spotkanie z radnym gminy Wyszków Adamem Szczerbą, na którego ręce złożona została skierowana do burmistrza petycja w sprawie odrestaurowania pomnika poległych powstańców oraz nazwania jednej z ulic znajdującej się w jego sąsiedztwie imieniem urodzonego w Kamieńczyku Leona Królikowskiego, bohaterskiego uczestnika Powstania Styczniowego. W spotkaniu przy mogile uczestniczyli również Marcin Podpora reprezentujący harcerzy wyszkowskiego hufca, Mieczysław Joniuk, który wyrecytował wiersz własnego autorstwa „Biały Orzeł”, Mirosław Powierza – pracownik wyszkowskiej biblioteki, który przedstawił zebranym rys historyczny Powstania Styczniowego, jego genezę, przebieg oraz konsekwencje.
Marek Filipowicz

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl