Menu górne

Dziś jest 11 sierpnia 2022 r., imieniny Włodzimierza, ZuzannyLekcje przeciwpowodziowe

(Zam: 13.03.2013 r., godz. 09.00)

Od 1 września w zespołach szkół w Rybienku Leśnym i Rybnie uczniowie będą uczestniczyć w warsztatach poświęconych bezpieczeństwu powodziowemu.

Gmina Wyszków włączy się w realizację Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Środkowej Wisły, który prowadzi wojewoda mazowiecki. Zastępca burmistrza Adam Warpas, 26 lutego uczestniczył w spotkaniu w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, które poświęcone było programowi.
Samorząd będzie realizować pilotażowy program edukacyjny, w którym udział wezmą na początek cztery klasy: dwie klasy z Zespołu Szkół Rybienko Leśne (oddział przedszkolny i klasa z przedziału IV-VI) oraz dwie klasy z Zespołu Szkół w Rybnie (klasa z przedziału I-III i gimnazjalna). Uczniowie przejdą pięciogodzinny cykl edukacyjny. Zajęcia poprowadzą wyspecjalizowani w tym trenerzy: Anna Mikołajczyk i Bartek Żukowski. Szkoły do programu zostały wybrane zostały nieprzypadkowo – chodzą do nich uczniowie z terenów potencjalnie zagrożonych powodzią.
Poprzez zajęcia gmina chce poszerzyć wiedzę najmłodszych jak być przygotowanym na powódź, jak się zabezpieczać i reagować w chwili zagrożenia.
Program wojewody zakłada też remonty i modernizacje wałów przeciwpowodziowych, budowę i odbudowę urządzeń hydrotechnicznych, budowę polderów, obiektów małej retencji i systemów melioracyjnych. Burmistrz zgłosił do niego konieczność likwidacji wypłyceń na Bugu.
J.P.

Komentarze

nie masz roboty burmistrzu
Dodane przez niezadowolony, w dniu 20.03.2013 r., godz. 12.38
bez kometarza - ale wiem do czego jest trzeci burmistrz

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl