Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 12 czerwca 2021 r., imieniny Jana, Onufrego

Gmina zadba o letnie utrzymanie dróg

(Zam: 13.03.2013 r., godz. 10.00)

Gmina Brańszczyk zawarła porozumienie z zarządem powiatu wyszkowskiego, dotyczące bieżącego utrzymania dróg na terenie gminy. Na ostatniej sesji Rady radni podjęli uchwałę w tej sprawie. Gmina otrzyma 28 538 zł dotacji od powiatu. Obecny na sesji wicestarosta Zdzisław Bocian podkreślił, że porównaniu z ubiegłym rokiem, jest ona o 2,7 proc. wyższa, czyli o wskaźnik inflacji.

Utrzymanie dróg w okresie letnim polega m.in. na naprawie uszkodzeń powstałych zimą, sprzątaniu drogi i pasa drogowego.
Na terenie gminy Brańszczyk jest 55 km dróg powiatowych asfaltowych. Co roku Starostwo składa gminie propozycję, by w zamian za dotację przejęła od powiatu bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Tak też było i w tym roku, a propozycję powiatu zaakceptowali radni. Nie odbyło się jednak bez krytycznych uwag z ich strony.
– To śmieszne – powiedział radny Sławomir Sowa. – Powiat przeznacza mniej pieniędzy w ciągu roku na utrzymanie dróg niż gmina na wyłapywanie bezpańskich psów – zwrócił uwagę.
Termin wykonania przyjętego przez gminę zadania upływa 31 grudnia 2013 r., natomiast końcowe rozliczenie dotacji nastąpi do 15 stycznia 2014 r. Wtedy też zaplanowany jest ewentualny zwrot niewykorzystanej części dotacji.
Korzystając z obecności wicestarosty na sesji, radni pytali o plany powiatu wobec gminy Brańszczyk związane z inwestycjami, remontami i bieżącym utrzymaniem dróg.
– Została przygotowana dokumentacja i powiat planuje w tym roku złożenie wniosku do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych o modernizację drogi łączącej Nową Wieś w gminie Brańszczyk z Porządziem w gminie Rząśnik – powiedział wicestarosta Zdzisław Bocian. – Jesteśmy świadomi, że jest ona w złym stanie. Mamy już projekt, ale najlepiej byłoby, gdybyśmy wykonali ją całą. Planujemy podjąć pracę w 2014 r. – mówił. – Nie ukrywam, że liczymy tu również na wsparcie samorządów gminy Brańszczyk i gminy Rząśnik – tłumaczył. – Ponadto, najbardziej zniszczone odcinki dróg powiatowych zostaną odnowione metodą tzw. „sprysku”. Jest to sposób skuteczny, sprawdzony w ubiegłym roku, a jednocześnie tani – poinformował.
W planach inwestycyjnych na bieżący rok założono remonty zniszczonych przepustów, ścięcie poboczy oraz odbudowę rowów. Powiat planuje także kontynuację wycinki przydrożnych krzaków.
W Białymbłocie planowana jest likwidacja wyrw, które pojawiły się po zimie. Wicestarosta podkreślił, że ubytki w drogach na tym terenie zostały już częściowo naprawione, jednak są to prace kosztochłonne.
– Do końca tygodnia wykonawca ma uzupełnić wszystkie dziury – powiedział. – Jednym z elementów, które w dużym stopniu degradują substancję drogową, są wysokie pobocza – powiedział wicestarosta Bocian. – Uniemożliwiają one odpływ wody w okresie zimowo-wiosennym, kiedy temperatury ulegają dużym wahaniom. W rezultacie doprowadza to do pęknięć asfaltu – tłumaczył.
Radny Andrzej Skłucki upomniał się o lustro na skrzyżowaniu w Białymbłocie. Dodał, że w tej sprawie monitował już w ubiegłym roku, jak się okazuje, bez rezultatu.
– Założenie takiego lustra niewiele daje. Jest ono słabo widoczne. Ponadto skrzyżowanie będzie przebudowane przy okazji remontu drogi – zaznaczył wicestarosta.
– Czy istnieje możliwość, żeby poprawić odcinki rowów? – zapytał radny D. Sowa. – Było pozwolenie od Starostwa w zeszłym roku, aby usunąć drzewa i krzaki przy rowach, zostało to zrobione, ale karpy i krzaki z powrotem odrastają – dodał. – Nie mówię o budowie nowych, ale o odnowie tych rowów, które już istnieją – podkreślił.
– Prace będą kontynuowane w takim zakresie, na ile pozwolą finanse, ale na wszystko pieniędzy nie wystarczy. Gdyby nie likwidacja pozimowych ubytków moglibyśmy wykonać prace, o których radny Sowa wspomniał – podsumował wicestarosta Bocian.
M.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl