Menu górne

Dziś jest 10 sierpnia 2022 r., imieniny Borysa, Wawrzyńca„Plan trochę bajkowy”

Ikona
(Zam: 07.03.2013 r., godz. 10.30)

Gminni radni przyjęli Plan odnowy miejscowości Lubiel Nowy. Jest on potrzebny, by samorząd mógł się ubiegać o dofinansowanie na inwestycje we wsi.

Zgodnie z obowiązującą procedurą, plan muszą najpierw przyjąć mieszkańcy miejscowości – zebranie wiejskie w tej sprawie odbyło się 7 lutego. Z kolei 27 lutego radni podjęli uchwałę. W planie znalazły się zadania: zagospodarowanie centrum wsi – szacowany koszt 720 696,71 zł, budowa ciągu pieszo-rowerowego do przeprawy promowej – 300 000 zł, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 1 074 184 zł, zmodernizowanie placu zabawy przy filii Gminnej Biblioteki Publicznej – 50 000 zł, zapewnienie dostępu do bezprzewodowego Internetu – 400 000 zł.
Wójt Paweł Kołodziejski przestrzegał, że tak ambitne zapisy w planie wynikają z wymogów dotyczących jego przygotowywania.
- Jest to trochę bajkowo napisane, ale tak sporządza się ten dokument – powiedział. – Żebyśmy nie popadali w euforię. Tak Lubiel powinien wyglądać docelowo, natomiast naszym celem jest zagospodarowanie centrum.
Na zadanie samorząd planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Odnowa i rozwój wsi” obejmującego jeszcze obecną perspektywę finansową Unii Europejskiej (2007-2013). Reszta zadań przewidziana jest na lata 2014-2020.
- Ta bajkowość wynika z przepisów, jest instrukcja, co powinien zawierać plan odnowy miejscowości – dodał przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Soliwoda.
Wójt podkreślał atrakcyjność Lubiela Nowego dla letników, osób spoza gminy, które przyjeżdżają tu, żeby odpocząć. Ten walor w planie znalazł się wśród mocnych stron wsi obok m.in. bliskości Warszawy i Wyszkowa, atrakcyjności i zróżnicowania przyrody, dostępności terenów do zagospodarowania (działki rekreacyjne i pod budownictwo mieszkaniowe). Wśród słabych stron znalazły się m.in. wysokie bezrobocie, zróżnicowany poziom życia mieszkańców, brak ciągów pieszo-rowerowych, zbyt małe wykorzystanie wsi jako atrakcji turystycznej i inne.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl