Menu górne

Dziś jest 15 sierpnia 2022 r., imieniny Marii, MagdalenyKomisja rewizyjna rozpatrzy konflikt

(Zam: 07.03.2013 r., godz. 10.30)

O bezpodstawnych zarzutach i pomówieniach dyrektorki szpitala piszą do zarządu i Rady Powiatu przedstawicielki Związki Zawodowego Pielęgniarek Anestezjologicznych. Sprawą ma się zająć komisja rewizyjna Rady.

Pismo pielęgniarek przeczytała na sesji 27 lutego przewodnicząca Rady Powiatu Justyna Garbarczyk. Powołują się one w nim na pismo dyrektor szpitala ze stycznia 2013 r. skierowane do przewodniczącej Związki Zawodowego Pielęgniarek Anestezjologicznych Jadwigi Pyt „w którym zostały przedstawione działania Pani Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie podjęte w stosunku do Przewodniczącej Zarządu naszego Związku Zawodowego i w stosunku do naszej Organizacji Związkowe, mające charakter bezpodstawnych zarzutów i pomówień godzących w obowiązujący porządek prawny...” .
Przedmiotem konfliktu, o którym mowa w piśmie dyrektor Cecylii Domżały, jest wywieszenie przez ZZPA na tablicy ogłoszeń w szpitalu pisma, w którym Związek oświadczył, iż uważa nowy regulamin wynagradzania wprowadzony przez szefostwo szpitala w ubiegłym roku za nieobowiązujący. Regulamin jest przedmiotem sporu między ZZPA a dyrekcją szpitala, bowiem Związek uważa, że jego wprowadzenie odbyło bez zachowania obowiązujących procedur. Na jego podstawie pracownicy dostali wypowiedzenia zmieniające warunki pracy i płacy. Państwowa Inspekcja Pracy potwierdziła, że regulamin został wprowadzony zgodnie z prawem, niemniej sprawa oparła się w sądzie na wniosek pracowników.
Dyrektor Domżała uznała, iż Jadwiga Pyt oświadczając, że Związek uznaje regulamin za nieobowiązujący, wprowadza na terenie zakładu pracy zamieszanie i podburza pracowników. Związek zaś mówi o bezpodstawnych zarzutach, naruszeniu godności i dóbr osobistych przewodniczącej Jadwigi Pyt. Dyrektor Domżała zapewnia, że nie ma mowy o naruszeniu dóbr osobistych i godności Jadwigi Pyt, a związki zawodowe nie mają prawa z pominięciem pracodawcy wywieszać na tablicy ogłoszeń informacji skierowanej do pracowników, że przepisy wprowadzone przez dyrektor szpitala są nieobowiązujące.
- Proponuję skierować sprawę do komisji rewizyjnej Rady Powiatu, by zbadała ten temat – powiedział na sesji starosta Bogdan Pągowski. – Jest daleko posunięta sprawa w sądzie, dopóki on nie wyda wyroku, to Rada Powiatu i zarząd nie mają w tym temacie nic do powiedzenia – dodał.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl