Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 19 sierpnia 2022 r., imieniny Juliana, JuliuszaPożegnanie proboszcza

Ikona
(Zam: 27.02.2013 r., godz. 10.30)

Duchowni, wierni, przedstawiciele władz i instytucji pożegnali w minioną niedzielę proboszcza parafii św. Idziego, dziekana ks. Waldemara Krzywińskiego, który kończy swoją posługę w Wyszkowie i przechodzi do parafii w Łapach.

W czerwcu ubiegłego roku ks. Krzywiński uroczyście świętował jubileusz 25-lecia świeceń kapłańskich. Jak wtedy, tak i teraz w kościele św. Idziego zebrali się wierni, którzy wraz z kapłanami modlili się i dziękowali kapłanowi za jego prawie dwunastoletnią posługę w Wyszkowie.
Ks. Waldemar Krzywiński objął parafię św. Idziego w sierpniu 2001 r. Uczestniczył nie tylko w życiu duchowym, ale też i społecznym miasta, m.in. w licznych uroczystościach. W 2009 r. został kapelanem wyszkowskiej Ligi Morskiej i Rzecznej, a od 2011 r. jest jej kapelanem krajowym.
Po mszy, która rozpoczęła się o godzinie 12.00 jej uczestnicy podchodzili do kapłana z kwiatami, by podziękować mu za wspólnie spędzone lata i złożyć życzenia na dalsze lata posługi. Wśród nich byli przedstawiciele gminnego samorządu z burmistrzem Grzegorzem Nowosielskim, katecheci, organizacje katolickie, nauczyciele i inni. Wielu przypominało zasługi ks. Krzywińskiego dla parafii, m.in. odnowienie elewacji kościoła, wybudowanie groty i kapliczek różańcowych, schodów wiodących na Skwer Jana Pawła II, wyłożenie kostką alejek na cmentarzu.
Przed odejściem ks. Krzywińskiego w parafii trwała inwentaryzacja majątku – spisywane były przedmioty znajdujące się na wyposażeniu kościoła, Groty Matki Boskiej, dzwonnicy, plebanii, budynku Caritas, budynków gospodarczych, domu parafialnego i cmentarza. Na 26 lutego zaplanowano podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego. Odpowiedzialność za parafię przejmie nowy proboszcz, ks. kan. Zdzisław Golan.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl