Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 25 listopada 2020 r., imieniny Erazma, Katarzyny

„Mamy wielu zdolnych i wzorowych uczniów”

Ikona
(Zam: 27.02.2013 r., godz. 10.30)

We wtorek 19 lutego w Wyszkowskim Domu Kultury „Hutnik” odbyło się podsumowanie pierwszego semestru pracy Szkoły Podstawowej nr 2
im. Władysława Broniewskiego.

Uroczystość rozpoczęła się od wniesienia sztandaru szkoły oraz odśpiewania hymnu Polski. Głos zabrał dyrektor Jan Hryniewicz.
- Jestem dumny, że mamy tak wielu zdolnych i wzorowych uczniów. Ich osiągnięcia są także naszym sukcesem, rady pedagogicznej i całego samorządu. To tylko mobilizuje mnie do dalszej, ciężkiej pracy. – powiedział. – Mam nadzieję że w przyszłości wyrosną z nich wspaniali, wykształceni i porządni ludzie.
Przedstawił podstawowe cele placówki.
- W naszej szkole najważniejsza jest nauka każdego ucznia, sprawiedliwe ocenianie, rozwijanie społeczne, pomoc w uwierzeniu we własne możliwości oraz jak najlepsze przygotowanie do przyszłości. Tych zasad przestrzegamy i trzymamy się od wielu lat – podkreślił.
Nie zabrakło też omówienia spraw organizacyjnych oraz podziękowań.
- Wykonaliśmy piękną salę lekcyjną dla dzieci klas 0-III, za którą zapłaciliśmy prawie 60 tys. zł, z czego 25 tys. otrzymaliśmy od burmistrza Grzegorza Nowosielskiego – poinformował. – Oddaliśmy też do użytku dzieciom kolejną salę pozalekcyjną na koła zainteresowań. Mamy jeszcze wiele planów i wierzę, że uda nam się je zrealizować i stworzyć coś pięknego.
Podczas uroczystości statuetkę „Przyjaciela szkoły” z rąk dyrektora otrzymał wiceburmistrz Adam Mróz.
- Jest mi niezwykle miło, że mogę znaleźć się w gronie osób, które państwo nazywacie „Przyjaciółmi szkoły”. Bardzo się cieszę, że doceniono mój wkład na rzecz szkoły – oznajmił. – Chciałbym również pogratulować wszystkim dzieciom osiągniętych wyników w nauce, a ich rodzicom podziękować za wspaniałą opiekę nad nimi, oraz zachęcić do zmobilizowania reszty uczniów, aby następnym razem czerwonych pasków było jeszcze więcej.
Dyrektor Hryniewicz i wiceburmistrz Mróz wręczyli dyplomy prymusom, zaś ich rodzicom listy gratulacyjne. Po uroczystości osiągniętych wyników gratulował także uczniom ks. Waldemar Krzywiński. Wspomniał również swoją dwunastoletnią posługę w naszym mieście i podziękował wszystkim za ten czas.
A.R.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl