Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 04 lipca 2020 r., imieniny Malwiny, Teodora

Wójt: aby jak najwięcej pieniędzy przeznaczyć na inwestycje

(Zam: 20.02.2013 r., godz. 10.30)

Na terenie gminy Długosiodło w roku 2013 zaplanowano 7 inwestycji, których całkowity koszt wyniesie prawie 12 mln zł, z czego środki własne to ok. 7 mln zł, natomiast dotacja, pochodząca przede wszystkim z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, wyniesie ok. 6 mln zł.

Planowane inwestycje skupiają się m.in. wokół rozbudowy systemu zaopatrzenia w wodę oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Długosiodło, włącznie z budową stacji uzdatniania wody w Starym Bosewie.
– Planujemy tę inwestycję zrealizować w ciągu dwóch lat – mówi wójt gminy Długosiodło, Stanisław Jastrzębski. – W tej chwili przygotowywany jest przetarg – kontynuuje. – W tym roku chcemy wybudować stację uzdatniania wody, a następnie zasilić istniejący wodociąg w Długosiodle – podkreśla.
Wójt informuje, że gmina chce poprowadzić główny kolektor przez obszar Zamłynia, a w następnych latach planuje rozprowadzić wodę przez stację w Starym Bosewie, poprzez wodociągowanie kolejnych miejscowości: Przetycz Włościańska, Olszaki, Marianowo, Stasin, Zygmuntowo i Sieczychy.
W dalszej kolejności będą zwodociągowanie pozostałe wioski gminy: Jaszczułty, Dalekie, Zamość, Kalinowo, Augustowo, Przetycz Folwark, Blochy, Chorchosy, Dębienica, Zalas, Łączka, Nowa Pecyna, Stara Pecyna, Lipniak Majorat, Nowe Bosewo, Wólka Grochowa, Wólka Piaseczna, Małaszek, Grądy Zalewne, Nowa Wieś, Ostrykół Włościański, Ostrykół Dworski.
W 2014 r. planowana jest budowa sieci wodociągowej w Prabutach, która będzie zasilana z sieci z Kobylinie, położonej w sąsiedniej gminie.
Gmina na realizację zadania podpisała umowę o dotację ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Po przeprowadzonym przetargu gmina pozna całkowity koszt inwestycji. Na chwilę obecną, szacunkowy koszt projektu wynosi 8 563 567, 74 zł, przy czym środki własne to 5 349 517, 74 zł, dotacja z PROW – 3 214 050 zł. Inwestycja będzie realizowana od 2013 do 2015 roku.

Basen dla mieszkańców i turystów
Kolejnym zadaniem inwestycyjnym jest I etap budowy basenu odkrytego z budynkiem zaplecza w miejscowości Długosiodło.
– Basen służyć będzie dzieciom ze szkół, a w czasie wakacji również mieszkańcom i turystom – informuje wójt Jastrzębski. – Zaplanowaliśmy tę inwestycję z uwagi na brak naturalnych kąpielisk – podkreśla.
Basen będzie usytuowany w okolicy Szkoły Podstawowej w Długosiodle.
Całkowity koszt inwestycji ma wynieść 1 039 119,69 zł, środki własne to 539 119,69 zł, natomiast dotacja z PROW wyniesie 500 000 zł.
W bieżącym roku gmina zamierza zaadaptować budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Prabutach na potrzeby świetlicy wiejskiej. Koszt zadania to 349 099,11 zł. Środki własne wyniosą 150 043,11 zł (dofinansowanie z PROW – 199 056,00 zł). Podobnym zadaniem inwestycyjnym będzie również remont i adaptacja budynku OSP w Sieczychach na potrzeby świetlicy wiejskiej. Szacowany koszt to 437 914,32 zł (środki własne – 211 860,32 zł, dotacja z PROW – 226 054 zł).
Kolejną inwestycją jest budowa targowiska stałego w centrum Długosiodła. Projekt zakłada powstanie ulicy łączącej dotychczasowe dwie ulice Poniatowskiego z Dąbrowszczaków.
– Przy niej powstaną miejsca parkingowe. Na utwardzonym placu powstanie miejsce do handlu stałego – informuje wójt Jastrzębski. – Inwestycja będzie dofinansowana dodatkowo przez ministerstwo rolnictwa – dodaje.
Całkowity koszt zadania wyniesie 512 276,55 zł. Gmina zapłaci 187 928,55 zł, natomiast dotacja z PROW wyniesie 324 348 zł.

Chodniki i schetynówka
W 2013 roku zaplanowano budowę ciągów pieszych w Przetyczy Włościańskiej, Dalekiem i Jaszczułtach (całkowity koszt zadania to 231 739, 29 zł, środki własne gminy wyniosą 87 177,29 zł, dofinansowanie z PROW – 144 562 zł).
Gmina Długosiodło uzyskała również dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, tzw. schetynówki na przebudowę drogi gminnej Olszaki-Adamowo-Zygmuntowo o długości 1 800 mb.
Koszt całkowity realizacji inwestycji według wartości kosztorysowej wynosi 746 134,61 złotych, z czego dofinansowanie z Programu – 373 067 zł.
Wójt zaznacza, że w trakcie realizacji inwestycji mogą zostać wprowadzone kolejne zadania. Długosiodło złożyło również wniosek o dofinansowanie na zbiórkę azbestu.
- Chcielibyśmy przystąpić do budowy placów, gdzie znajdowałaby się baza do edukacji ekologicznej. Może udałoby się to połączyć ścieżkami rowerowymi na terenie gminy jako oferta turystyczna dla gości – mówi wójt. – Założenia inwestycyjne na ten rok są podobne do tych, które były realizowane w ubiegłych latach – zaznacza wójt Jastrzębski. – Na przestrzeni lat różnie się to kształtuje, ale staramy się szukać maksymalnych możliwości, aby jak najwięcej pieniędzy przeznaczyć na inwestycje, ponieważ stale zgłaszane są zapotrzebowania na dalsze, niezbędne prace – kontynuuje. – Nieustannie słyszymy o zapotrzebowaniu na infrastrukturę rowerową. Potrzebne są też ścieżki pieszo-rowerowe dla poprawienia bezpieczeństwa – podsumowuje.
M.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl