Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 13 czerwca 2021 r., imieniny Antoniego, Lucjana

O poetyce filmu z Darią Galant

Ikona
(Zam: 20.02.2013 r., godz. 10.30)

Kolejne spotkanie słuchaczy wyszkowskiego Uniwersytetu III Wieku przyjęło formę warsztatową. Pisarka, poetka, reżyserka Daria Galant wprowadziła zebranych w tajniki reportażu, dzieła literackiego oraz pokrewnych literaturze gatunków.

Wykład odbył się 13 lutego bibliotece miejskiej. Daria Galant zapoznała słuchaczy z poetyką filmu, która jest wstępem do rozbudzania wyobraźni i odbierania otaczającego świata poprzez literacki wizerunek. Według niej, film i literatura pełnią tę samą rolę – poprzez film spełnia się rola dzieła literackiego, scenariusz natomiast jest jego kanwą.
– Scenariusz jest wersją roboczą dzieła, które ma powstać – powiedziała D. Galant. – To film ma zachwycać widza, scenariusz natomiast ma być podstawą tego, co powstanie w obrazie – dodała.
Mówiła również o warstwach w dziele literackim i filmowym. Dzieło filmowe oznacza produkt artystyczny, tworzy wyobrażenie w widzu i czytelniku. Każde posiada swoją strukturę wewnętrzną, czyli tzw. wielopłaszczyznowość – narrację, dialogi, świat przedstawiony.
Według D. Galant, to literatura jest podstawą psychologii, socjologii, nauk ścisłych, a psychologia z kolei jest ważnym narzędziem w tworzeniu literatury i filmu.
– Odczucia to ważny instrument w tworzeniu literatury i filmu – podkreśliła Galant. – Trzeba umieć czytać i rozumieć bardzo głęboko to, co wypowiadają bohaterowie – zaznaczyła.
Daria Galant opowiedziała o mylnym utożsamianiu bohaterów danego dzieła z ich autorem – inaczej sprawa przedstawia się w autobiografii, w której twórca opisuje sam siebie.
Podczas wykładu uczestnicy oglądali film „Nadbużański Teatr Konny”. Sama D. Galant przyznała, że film ten jest dziwny, ponieważ odpowiada gatunkowi kina autorskiego.
– Kino to nie przyjmuje za zadanie reporterskie przekazać informację – poinformowała zebranych. – Nie ma zadania tworzenia w widzach odbioru negatywnego, co we współczesnym kinie polskim jest bardzo powszechną techniką – zaznaczyła.
M.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl