Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 24 października 2020 r., imieniny Anety, Marcina

Będziemy mieć bulwar imienia Deptuły

Ikona
(Zam: 02.11.2010 r., godz. 12.59)

O ile niektórzy radni mieli wątpliwości czy odcinek prowadzący od ul. Kościelnej do Pałacowej można nazwać bulwarem, o tyle decyzję o nadaniu mu imienia, podjęli bardzo sprawnie. Będzie nosił imię podporucznika marynarki Kazimierza Deptuły.

Miesiąc temu radni podjęli decyzję o nadaniu imienia Jana Pawła II skwerowi wybudowanemu przy schodach do kościoła św. Idziego. Wtedy Józef Kowalewski i Julian Bielawski z Ligi Morskiej i Rzecznej mówili o pomyśle nadania imienia terenowi położonemu nad Bugiem imienia Kazimierza Deptuły. Propozycję tę radni rozpatrywali na sesji 28 października.
− Proponowana nazwa odnosi się do odcinka od kościoła do pałacu. Czy nie lepsze byłoby określenie nabrzeże a nie bulwar? Część tego obszaru to zupełnie niezagospodarowane tereny – mówił Adam Mickiewicz.
- Nadbrzeże kojarzy się z portem, statkami, a trasa nad Bugiem będzie miała charakter spacerowy – dodał Jan Malinowski.
− Na odcinku od mostu kolejowego ten obszar to łąka, ale nadanie nazwy bulwar traktuję jako deklarację miasta, że ten odcinek zostanie zagospodarowany – stwierdził Marek Głowacki.
− Postawimy tam ławki, kosze, może inne elementy, takie jak kotwice – oświadczył burmistrz Grzegorz Nowosielski. − Trzeba jednak pokazać naturalne walory tego terenu. Jestem przeciwny, by cały bulwar wybetonowywać. Betonową nawierzchnię co wiosnę będzie zalewać woda – dodał.
Mimo tych wątpliwości, nikt nie głosował przeciw uchwale. Za propozycją opowiedziało się piętnastu radnych, jeden wstrzymał się od głosu.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl