Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 25 maja 2022 r., imieniny Magdaleny, UrbanaPogotowie przeciwpowodziowe

(Zam: 06.02.2013 r., godz. 10.30)

Przez kilka dni w czterech miejscowościach gminy Długosiodło obowiązywało pogotowie przeciwpowodziowe. Miało związek z podniesieniem się stanu wody na Narwi.

Wójt 1 lutego ogłosił pogotowie dla wsi: Ostrykół Dworski, Ostrykół Włościański, Grądy Zalewne, Nowa Wieś. Zarządził też dyżury w Gminnym Zespole Zarządzania Kryzysowego w godzinach 7.00-20.00. Informacje o podjętych działaniach oraz sytuacji powodziowej na terenie gminy przekazywane były do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wyszkowie dwa razy na dobę.
Decyzja wójta spowodowana była podniesieniem się poziomu Narwi na wodowskazie w Zambskach Kościelnych (powiat pułtuski) – pogotowie ogłasza się dla 420 cm, a z piątku na sobotę stan poniósł się do około 440 cm. Zjawisko to miało związek z utrzymującym się na rzece zatorem lodowym. W weekend sytuacja się unormowała – zator w sposób naturalny ustąpił, woda opadła, dlatego w poniedziałek 4 lutego wójt odwołał pogotowie.
Żadne domostwo, czy gospodarstwo na terenie gminy Długosiodło nie zostało podtopione. Pracownicy gminy na bieżąco sprawdzali sytuację w terenie. Według prognoz na najbliższe dni, w gminie nie powinno być zagrożenia powodziowego.
W związku z podniesieniem się wody w Wiśle i Narwi inne gminy na Mazowszu także ogłosiły alarmy lub pogotowia przeciwpowodziowe.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl