Menu górne

Dziś jest 15 sierpnia 2022 r., imieniny Marii, MagdalenyPolicja podsumowała rok

(Zam: 23.01.2013 r., godz. 10.30)

Policja po raz kolejny przestawiła statystyki ze swojej działalności. Dobrą wiadomością jest to, że w ubiegłym roku spadła liczba stwierdzonych przestępstw i wzrósł wskaźnik jej wykrywalności. – Można powiedzieć, że był to dobry rok – podsumowuje zastępca komendanta mł. insp. Sylwester Gąsiewski. – W roku bieżącym będziemy starali się dążyć do osiągnięcia jeszcze lepszych wyników – zapowiada.

Policyjne statystyki wykazują, że po raz kolejny możemy cieszyć się spadkiem liczby stwierdzonych przestępstw. W 2012 roku funkcjonariusze wszczęli 2000 postępowań (2011 r. – 2026, 2010 r. – 2420), a wskaźnik wykrywalności ogólnej podniósł się o 1,4proc. (wynosi 65,7, dla porównania 2011 r. – 64,3). Na terenie gminy Wyszków wszczęto o 20 mniej postępowań (2012 r. – 1602, 2011 r. – 1622), a wykryto 63,3 proc. (o 4,4proc. więcej niż w roku 2011). Największą wykrywalnością na terenie powiatu wyszkowskiego może poszczycić się gmina Długosiodło, gdzie przy 79 przestępstwach wykryto 83,9 proc. (wzrost o 9,1 proc.) . Najniższy wskaźnik wykrywalności zanotowano w gminie Zabrodzie. Choć na jej terenie wzrosła przestępczość, wykrywalność spadła aż o 17,1proc. (43,7proc., 2011 r. – 60,8 proc.).
W ubiegłym roku ustalono 1092 sprawców przestępstw (w tym 57 nieletnich, którzy popełnili 183 czyny karalne). Dla porównania w 2011 roku było to 966 sprawców (w tym 59 nieletnich, którzy popełnili 306 czynów). Z wnioskiem o sporządzenie aktu oskarżenia wystąpiono wobec 1028 osób (w 2011 r. – 897). Policjanci zastosowali areszt wobec 37 sprawców (o 21 więcej niż w 2011 r.). Ponadto zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozorów policyjnych, poręczeń majątkowych i zakazów opuszczania kraju.

Mniej przestępstw kryminalnych
W minionym roku spadła liczba przestępstw o charakterze kryminalnym. Funkcjonariusze przeprowadzili 1263 postępowań przygotowawczych, tj. o 43 mniej niż w roku 2011 (1306 przestępstw). Dobrą wiadomością jest jednoczesny wzrost wykrywalności o 2,4 proc. (z 49,9proc. do 52,3 proc.). Mając na uwadze siedem kategorii przestępstw, które są najbardziej uciążliwe dla społeczeństwa, policja odnotowała spadek liczby przestępstw we wszystkich kategoriach. W trzech kategoriach doszło do spadku wykrywalności przestępstw, były to: bójki i pobicia z 19 na 18 (12,2 proc.), uszkodzenia mienia z 139 na 127 (1,2proc.), rozbój, kradzież rozbójnicza i wymuszenie rozbójnicze z 21 na 17 (0,1 proc.). Dużym wzrostem wykrywalności mogą poszczycić się policjanci przy wykrywaniu kradzieży i kradzieży poprzez włamanie do samochodu z 39 na 34 (38,2 proc.), kradzieży z włamaniem z 325 na 302 (12,4proc.), uszkodzenia ciała z 46 na 42 (9,2proc.) oraz kradzieży mienia z 442 na 406 (2,3 proc.).

A co z narkotykami i gospodarką?
W ubiegłym roku wyszkowska komenda wszczęła 10 postępowań przygotowawczych o przestępstwa narkotykowe (o 4 mniej niż w 2011 r.). W trakcie prowadzonych postępowań wykryto 82 przestępstwa, to aż o 51 więcej w porównaniu do 2011 roku. Wskaźnik wykrywalności wzrósł o 1,9 proc. (96,9proc. – 2011 r., 98,8 proc. – 2012 r.).
Liczba wszczętych w 2012 roku przestępstw o charakterze gospodarczym wzrosła o 4 (132 – 2011 r., 136 – 2012 r.), spadła natomiast wykrywalność o 17,1 proc. W minionym roku odnotowano 12 przestępstw o charakterze korupcyjnym, rok wcześniej było ich 17. Wskaźnik wykrywalności utrzymał się na poziomie 100 proc.

Okiem Wydziału Ruchu Drogowego
W 2012 roku policjanci odnotowali łącznie 524 przestępstwa drogowe (to o 44 więcej niż w 2011 roku). Ich wykrywalność wzrosła z 99,1 proc. do niemal 100 proc. (99,8 proc.). Zmniejszyła się natomiast liczba zdarzeń drogowych. Na drogach całego powiatu zaistniało 115 wypadków drogowych (2011 r. – 121), w tym 17 wypadków ze skutkiem śmiertelnym, w których zabitych było 17 osób: 4 motocyklistów, 4 rowerzystów, 2 kierowców samochodów i 7 pieszych (2011 r. – 19 wypadków śmiertelnych, 22 zabitych). W wypadkach w ubiegłym rannych było 165, o 8 osób więcej niż w 2011 r. Aż o 94 w porównaniu z 2011 rokiem spadła liczba kolizji drogowych (650 kolizji).
Do najbardziej zagrożonych wypadkami dróg należą:
- droga krajowa nr 8 (Lucynów: wypadki – 4, zabitych – 3, ranni–1; Gaj: wypadki – 1, zabici – 1; Trzcianka: wypadki – 4, ranni – 8; Poręba: wypadki – 4, ranni – 7),
- droga krajowa nr 62 (Kręgi: wypadki – 2, zabici – 1, ranni – 3; Wyszków ul. Warszawska /most kołowy/: wypadki 1, zabici – 1; Skuszew, gm. Wyszków: wypadki -3, ranni – 5; Jackowo Górne: wypadki – 2, ranni – 3; Somianka: 1, ranni – 3),
- droga wojewódzka nr 618 (Wola Mystkowska: wypadki – 2, zabici – 2; Wyszków, ul. Pułtuska: wypadki – 5, zabici – 1, ranni – 5, kolizje – 32; Łosinno: wypadki – 2, zabici – 1, ranni – 1)
- drogi powiatowe (Rząśnik: wypadki – 3, zabici – 1, ranni – 3; Ulasek: wypadki – 1, zabici – 1; Wyszków, ul. I AWP: wypadki – 1, zabici - 1 , kolizje – 20)
- drogi gminne (Wyszków, ul. Białostocka: wypadki – 5, zabici – 1, ranni – 5, kolizje – 24; Somianka Parcele: wypadki – 1, zabici – 1).
W minionym roku policjanci WRD wylegitymowali 11 582 osoby, nałożyli 9 131 mandatów karnych (o 147 mniej niż w roku ubiegłym), zastosowali 599 pouczeń i sporządzili 261 wniosków o ukaranie. Łącznie zatrzymano 453 nietrzeźwych kierujących (o 59 więcej niż w 2011 r.). Ponadto zatrzymano 875 dowodów rejestracyjnych i 184 uprawnienia do kierowania pojazdami.
Policjanci WRD zabezpieczali liczne imprezy odbywające się na drogach powiatu wyszkowskiego. Przez cały rok uczestniczyli w spotkaniach z uczniami, przeprowadzali konkursy, egzaminy na kartę rowerową. Ponadto brali udział w akcjach profilaktycznych (m.in. „ Bezpieczna droga do szkoły”, „ Bezpieczne wakacje i ferie”, „Chroń życie załóż odblask”) i rozdawali kamizelki odblaskowe oraz maskotki dla dzieci. Przeprowadzano też łącznie 283 działania kontrolno-profilaktyczne, m.in. „Prędkość”, „Pasy”, „Bezpieczny Niechroniony”, „Truck i bus”, „Trzeźwy poranek i wieczór”.

Ważna profilaktyka
W 2012 roku funkcjonariusze Wydziału Prewencji wylegitymowali 13 102 osoby. Sporządzono 475 wniosków o ukaranie do sądu, w tym 245 dotyczyło bezpieczeństwa i porządku w komunikacji. Pozostałe wnioski skierowane były w związku z zakłócaniem porządku i spokoju publicznego (18), kradzieży sklepowych (105), obyczajności publicznej i urządzeniom użytku publicznego (13), przepisów o ochronie przyrody i zwierząt (11), przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (40) oraz innym przepisów kodeksu wykroczeń (43). Policjanci Wydziału Prewencji nałożyli 2 274 mandaty karne m.in. za spożywanie alkoholu (651), obyczajowości publicznej (167), przeciwko mieniu (107) oraz zastosowano 2 071 pouczeń.
815 osób trafiło do wyszkowskiego aresztu: podejrzewanych o popełnienie przestępstwa (387), na polecenie sądu lub prokuratora (121), zatrzymanych prewencyjne (2) oraz doprowadzonych w celu wytrzeźwienia (305) .
Na terenie powiatu wyszkowskiego policjanci przeprowadzili 902 interwencje domowe. Podczas realizacji procedury „Niebieskich Kart” sporządzono 195 Niebieskich Kart, z których 38 wykorzystano w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych o znęcanie się nad członkami rodziny.
W ramach działalności profilaktycznej i prewencji kryminalnej policjanci uczestniczyli brali udział w wielu spotkaniach z lokalnymi społecznościami, przedstawicielami władz samorządowych, klubami seniora oraz uczniami.
Do ważnych wydarzeń 2012 roku niewątpliwie zaliczyć należy „Euro 2012” ze strefą kibica w Wyszkowie. O bezpieczeństwo kibiców dbało 66 policjantów, 6 funkcjonariuszy na czas trwania „Euro 2012” oddelegowano do Warszawy.
W lutym 2012 roku policjanci brali udział w przygotowaniu i realizacji I Regionalnego Przystanku PaT w Wyszkowie, który zgromadził ponad 500 młodych osób z powiatu wyszkowskiego oraz innych miast Polski. PaT to program profilaktyczny skierowany do młodzieży mający na celu propagowanie mody na życie bez uzależnień. W listopadzie pod hasłem „Bezpieczeństwo nasz wspólny cel” odbyła się I debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa społeczności powiatu, jej głównym celem było poznanie opinii i uwag mieszkańców. W ramach funkcjonowania wizyjnego monitoringu miejskiego odnotowano 363 różnorodnych interwencji policyjnych.

75 tys. zł wsparcia z zewnątrz
Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie korzystała ze wsparcia finansowego przekazywanego przez urzędy gminne oraz Starostwo Powiatowe. W ubiegłym roku łączna kwota pomocy finansowej i rzeczowej wyniosła 75 tys. zł. Wszystkie samorządy przekazały pieniądze na nagrody dla policjantów z okazji Święta Policji (łącznie 23 tys. zł). Ponadto Urząd Gminy w Długosiodle przeznaczył 8 tys. zł na dodatkowe patrole policyjne. Wyszkowska komenda wzbogaciła się o radarowy miernik prędkości zakupiony przez gminy powiatu wyszkowskiego (około 8 tys. zł). W 2012 roku gmina Wyszków przekazała 21 tys. na zakup sprzętu techniki policyjnej. Starostwo Powiatowe przekazało 10 tys. na zakup laptopów. Gmina Somianka zrefundowała koszty energii elektrycznej w wysokości około 3 tys. zł. i przekazała w formie darowizny laptop wraz z drukarką (około 2 tys. zł). W 2012 roku dzięki wsparciu finansowemu wszystkich gmin naszego powiatu zorganizowane zostało dwudniowe szkolenie dotyczące przemocy w rodzinie oraz aspektów z tym związanym. W szkoleniu uczestniczyli członkowie zespołów interdyscyplinarnych oraz policjanci.

E.R.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl