Menu górne

Dziś jest 10 sierpnia 2022 r., imieniny Borysa, WawrzyńcaGmina chce wspomóc lokalny biznes

(Zam: 23.01.2013 r., godz. 10.30)

Odbyło się zapowiadane spotkanie władz miasta z lokalnymi przedsiębiorcami. Miało na celu zapoznanie z aktualnym stanem inwestycji, mających wpływ na działalność firm oraz wymianę uwag i pomysłów na ich usprawnienie.

Spotkanie w ramach projektu „Przedsiębiorczy Wyszków” wiąże się z planowaną wizytą delegacji z Ukrainy, gmina ma nadzieję, że miejscowe firmy podejmą współpracę gospodarczą z podmiotami ukraińskimi. W dniach 7-9 lutego do Wyszkowie przyjedzie m.in. prezydent Winnicy Grojsman z zastępcami, państwo Ludmiła i Piotr Bojko, szefostwo zespołu Barwinok. Ma to przygotować organizacyjnie do dużego forum gospodarczego, które odbędzie się 29 maja. Jednym z punktów spotkania, które miało miejsce 16 stycznia, było powiadomienie lokalnych przedsiębiorców o możliwości zorganizowania w tym czasie ich stoisk wystawienniczych i nawiązywania współpracy z firmami wschodnimi. Zastępca burmistrza Adam Mróz przedstawił założenia tegorocznego planu inwestycyjnego, na który przeznaczono ponad 22 mln zł, konkretnie obszar okołoinwestycyjny, głównie inwestycje drogowe. Wpierw przypomniał już wykonane prace, np. remont ul. Leśnej, stworzenie infrastruktury drogowej przy centrach handlowych „Galeo” i „Galeria Wyszków”. Tegoroczne remonty i budowy były przedmiotem następnej prezentacji. Na przełomie lutego i marca podpisana będzie umowa na przebudowę ul. Okrzei w ramach tzw. „schetynówek” (pisaliśmy o tej inwestycji na łamach „Wyszkowiaka”), w tym roku ma być zaprojektowana i budowana ulica łącząca się z ul. Graficzną, przed Gazownią, przed ogrodami działkowymi. Kolejna ulica powstanie przed Jeronimo, w ten sposób do sprzedaży przygotuje się kolejne obszary. Odbudowana ma być ul. Stolarska, jest na tym terenie kilka zakładów. Gmina chce dokończyć budowę obwodnicy śródmiejskiej, rondo przy ul. Leśnej, ul. I AWP, w kierunku drogi S8 przez Os. Matejki. Stara się o wpisanie tej inwestycji na listę zadań kluczowych samorządu województwa mazowieckiego.
Kolejnym tematem były plany zagospodarowania. Ich uaktualnianie wynika ze zgłaszanych m.in. przez przedsiębiorców uwag i umożliwia rozwijanie ich działalności. Budowę nowej infrastruktury (drogi, uzbrojenia terenów), której planowaniem zajmuje się referat zagospodarowania przestrzennego, przybliżyła jego kierownik Iwona Kozon.
– Od 2008 r. uchwalono ponad dwadzieścia planów – zaczęła. – Siedem z nich zawiera zapisy dotyczące przemysłu, usług, itp. Ktoś, kto ma inwestycję, może do nas przyjść i coś zaproponować, my uwagi uwzględnimy, jeśli są zgodne ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Wnioski urząd zbiera przez dwa miesiące, termin przedłużono z uwagi na złożoność podejmowanych decyzji (do 15 marca). Następnie projekt będzie przekazany do ok. trzydziestu instytucji, które go zaopiniują. Najbardziej wymagająca pod tym względem jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, stamtąd pochodzi najwięcej obostrzeń i wskazań. Bez pozytywnej opinii plan będzie uchylony przez wojewodę.
– Chciałabym zaapelować do wszystkich, by interesowali się tymi planami, zgłaszali uwagi – kontynuowała. – Będziemy mogli dopracowywać je według potrzeb.
Iwona Kozon przedstawiła kolejno plany mające wpływ na działalność wyszkowskich firm. Pierwszy dotyczy Os. Zakręzie, na którym jest dużo terenów przeznaczonych pod działalność produkcyjno-przemysłowo-usługową, choć konkretny charakter dopuszczalnych przedsięwzięć określa RDOŚ. Inwestycje znacząco wpływające na środowisko mogą być realizowane na terenach granicznych naszej gminy, w okolicach ul. Białostockiej, tam też mogą być umiejscowione sklepy wielko powierzchniowe (ten plan ma być uchwalany w lutym bądź marcu). Tereny wokół trasy S8 w Skuszewie obejmuje Natura 2000, stąd RDOŚ wyraził zgodę na prowadzenie na nich wyłącznie usług. Obecnie plan jest przygotowywany, niedługo będzie wyłożony do publicznego wglądu. Przemysł dopuszczony jest na obszarze między obwodnicą śródmiejską a ul. Zakolejową, po uchwaleniu planu do sprzedaży będzie ok. 2 ha. Na jesieni zostaną ogłoszone przetargi. Kolejny plan obejmuje tereny po dawnej spółdzielni mleczarskiej (Rybno, koniec Rybienka). To drugie miejsce wśród wymienianych terenów, na którym może powstać sklep wielkopowierzchniowy. Następny plan obejmuje dzielnicę przemysłową (m.in. ul. Leśną, przy której mieści się „Cynkomet”), jest tu dopuszczony przemysł ciężki. W tym miejscu także są grunty do sprzedaży, informacje o ofertach przetargowych znajdują się na stronie gminy (www.wyszkow.pl).
– Mamy dużo dostosowanych planów dla potencjalnych inwestorów – Iwona Kozon zakończyła tę prezentację. – Niemalże na każdej sesji je uchwalamy i podejmujemy następne.
Obecni w sali przedsiębiorcy nie mieli wielu uwag. Jedna z pań spytała o możliwości kupna terenów leżących w Ślubowie przy trasie S8. Kierownik wyjaśniła, że w tym przypadku niezbędna jest zgoda na wyłączenie ich z produkcji leśnej, zaś takową marszałka wydaje niechętnie. Przypomniała o gruntach do kupienia w mieście: na ul. Leśnej, naprzeciwko PSB „Mrówka” (niedługo), przy ul. Graficznej (ok. 10 ha w pełnej infrastrukturze, pod koniec roku może być przetarg). Ideą gminy jest uporządkowanie dzielnicy przemysłowej, stworzenie warunków do powstania zakładów, dających pracę i odprowadzających podatki. O tych ostatnich wspomniał Adam Mróz, podkreślił, że gmina wspiera przedsiębiorców w tej sferze (umorzenia, ulgi), nie podniosła podatku od środku transportu, od nieruchomości (od 2011 r.). Innym posunięciem jest przebudowa strony internetowej gminy Wyszków. Obecnie ma ona bardziej charakter turystyczno-wydarzeniowy, po zmianach będą bardziej wyeksponowane informacje gospodarcze, np. przetargi na nieruchomości, wzory wniosków do studium. W zakładce „Przedsiębiorczy Wyszków” znajduje się obecnie ok. czterdziestu firm, Adam Mróz zachęcał do umieszczania w niej informacji o kolejnych. Przypomniał o forum gospodarczym, w którym weźmie udział delegacja z Winnicy.
– Po stronie ukraińskiej są duże oczekiwania – przyznał. – Ci z państwa, którzy chcieliby zainwestować na Ukrainie, będą zainteresowani tym przedsięwzięciem.
Obecny w sali prezes firmy „Cynkomet” mówił o problemach z dostawami gazu. Spółka dostarczająca surowiec będzie musiała przebudować duży odcinek gazociągu, by możliwe było „dopchanie” większych ilości gazu. Z wnioskiem o większy przesył wystąpiła również spółka PEC. Urządzenia przetłaczające będą przebudowane dopiero w 2016 r.
Uczestnicy spotkania otrzymali ankiety, dzięki którym urząd zdobędzie wiedzę, ile firm i w jakim zakresie jest zainteresowanych udziałem w forum 29 maja w Wyszkowie. Oprócz lokalnych przedsiębiorców zaproszeni będą inni, z kraju, organizatorzy liczą też na udział m.in. przedstawiciela kancelarii prezydenta RP, marszałka Adama Struzika, telewizji. Forum ma służyć przedstawieniu firm polskich i ukraińskich, a także wymianę doświadczeń. Wyszkowskie firmy, zainteresowane uczestnictwem, powinny powiadomić urząd m.in. o tym, ile przestrzeni wystawienniczej potrzebują, jakie musi ona spełnić warunki, itp. Te, które chcą pomóc w organizacji przedsięwzięcia, powinny skontaktować się w tej sprawie. Forum poprzedzi zimowe spotkanie organizacyjne 8 lutego, w którym uczestniczyć będą nasi przedsiębiorcy oraz delegacja ukraińska. Delegacja ukraińska weźmie udział w premierze Rewii Dziecięcej „Sylaba” (9 lutego), kiedy odbędzie się też uroczyste otwarcie WOK „Hutnik”.
E.E.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl