Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 17 września 2021 r., imieniny Franciszka, Justyny

Zaktywizowani zabrodzianie

(Zam: 16.01.2013 r., godz. 10.30)

Dobiegła końca V edycja projektu systemowego pod nazwą ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu od maja do grudnia 2012 r.

W projekcie wzięło udział 14 uczestników, z którymi zawarto kontrakty socjalne. Uzyskali wszechstronne wsparcie w ramach integracji społecznej i zawodowej, skorzystali także z poradnictwa socjalnego i pomocy finansowej.
Uczestnicy projektu wzięli udział w szeregu szkoleń i konsultacji, m.in. indywidualnych konsultacji z psychologiem, doradcą zawodowym, treningu umiejętności psychospołecznych, warsztatach doradztwa zawodowego. Nabyli lub poszerzyli posiadaną już wiedzę z zakresu prawa rodzinnego, pracy i działalności gospodarczej.
Realizację kursów zawodowych, zaplanowanych zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczestników, GOPS w Zabrodziu powierzył w drodze przetargu nieograniczonego Zakładowi Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Wyszkowie: stylista fryzjerstwa z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem – 6 osób, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem dla 2 osób, florystyka i bukieciarstwo z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem – 1 osoba, rachunkowość od podstaw –(pełna księgowość) dla 2 osób, operator wózków widłowych dla 1 osoby, kurs prawa jazdy kat C dla 2 osób. W ramach kursów operatora wózka widłowego oraz prawa jazdy kat C, każdy z uczestników został przygotowany do egzaminów według wymagań określonych przez właściwy dozór techniczny oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.
W ramach projektu zorganizowano również trzygodzinną prelekcję na temat radzenia sobie z codziennymi problemami przez osoby niepełnosprawne oraz wyjazd integracyjno-edukacyjny do Warszawy dla 20 osób, w którym wzięli udział uczestnicy projektu, członkowie ich rodzin oraz personel zatrudniony w projekcie. W programie wyjazdu było zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik, obiad integracyjny oraz spektakl teatralny w Teatrze Muzycznym Studio BUFFO.
Org.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl