Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 27 czerwca 2022 r., imieniny Maryli, WładysławaBudżet uchwalony

(Zam: 09.01.2013 r., godz. 10.30)

Rada Gminy 28 grudnia przyjęła budżet na 2013 r.

Dochody gminy w 2013 r. mają wynieść 24 372 349 zł, zaplanowano wzrost podatków i opłat lokalnych o 4 proc. Wydatki ustalono w kwocie 25 098 655 zł, deficyt budżetowy – 726 306 zł.
Na inwestycje przeznaczono 3 598 734,78 zł, niektóre z nich mają być ukończone w 2013 r., inne mają być realizowane do 2014 r., jedna do 2015 r. Na rozbudowę sieci wodociągowych przeznacza się 30 tys. zł, sieci kanalizacyjnych – 40 tys. zł (środki własne). W tym roku ma powstać odcinek chodnika, łączący Porębę Średnią i Udrzynek (140 tys. zł, w tym 15 tys. zł dotacji) oraz chodnik w Porębie Kocębach i Porębie Średniej (50 tys. zł). W tym roku również przebudowana będzie droga transportu rolnego w Nowych Budach, Przyjmach i Brańszczyku (50 tys. zł) oraz droga gminna Wyszków-Nowiny-Jaszczułty (100 tys. zł), zmodernizowane zostaną także drogi w Dalekim Tartak (100 tys. zł), zaś do 2014 r. trwać będzie przebudowa drogi gminnej w Turzynie, Białymbłocie Starej Wsi (200 tys. zł). Pod drogi gminne zakupione będą grunty na kwotę 25 tys. zł. Przebudowa nawierzchni dróg asfaltowych i przebudowa ul. Wąskiej w Brańszczyku kosztować ma 95 tys. zł. Do 2015 r. trwać mają prace związane z modernizacją budynku Urzędu Gminy oraz adaptacją poddasza (42 tys. zł w roku budżetowym 2013). Kosztem, wynikającym z wejścia w życie nowych przepisów zagospodarowywania odpadów, jest zakup odpowiedniego oprogramowania (5 tys. zł). W remizie OSP w Brańszczyku zmodernizowana zostanie sala widowiskowa (50 tys. zł), strażacy otrzymają też nową łódź motorową (20 tys. zł). Wykonana ma być dokumentacja projektowa dla świetlicy wiejskiej w Udrzynku (14 tys. zł), w Porębie Średniej przebudowany będzie chodnik i plac obok świetlicy wiejskiej (60 tys. zł). W tym roku mają zakończyć się wszelkie prace związane z budowami kanalizacji sanitarnej – w Trzciance, Niemirach wraz z oczyszczalnią ścieków w Trzciance (1 856 705,24 zł łącznie, w tym 801 266,73 zł środków własnych i 1 055 438,51 zł dotacji). Wykonanie przyłączy w Turzynie kosztować będzie 138 tys. zł, zaś tych dodatkowych w Trzciance i Niemirach – 278 tys. zł.
Wszystkie przedsięwzięcia, realizowane w ramach funduszu sołeckiego, kosztować mają 305 325,61 zł. Wiele z nich polega na modernizacji dróg i poboczy, jak np. dożwirowanie i równanie drogi w Budykierzu (10 719,82 zł), zakup żwiru na drogi w Dudowiźnie (8 500 zł), konserwacja poboczy i dróg ulic Czarnej Jagody i Puszczy Białej Dalekim Tartak (1 762,89 zł), pogłębienie rowów przy drodze gminnej w Przyjmach (11 880,08 zł), wykonanie przepustu w Nowej Wsi (4 tys. zł), remont przepustu w Białymbłocie Kurzej (3 963,12 zł), remont poboczy w Nowym Brańszczyku (8 047,72 zł), odnowienie rowów, wykonanie brakujących przepustów w Białymbłocie Starej Wsi (11 577,40 zł). Za 12 813,33 zł wyremontowana będzie remiza OSP w Udrzynie, 5 tys. zł kosztować ma remont i malowanie ścian remizy w Porębie, materiały do remontu OSP w Trzciance – 19 223,10 zł, zaś same prace – 6 tys. zł. Materiały na podłogę dla OSP w Porębie warte będą 1 291,02 zł. Ogrodzenie działki, na której stanie nowa remiza OSP w Białymbłocie Kobylej, kosztować ma 13 133,86 zł, w świetlicy przybędzie wyposażenia za 2 tys. zł. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Niemirach to koszt 12 712,44 zł, nowa terakota na tarasie Przedszkola Samorządowego w Porębie – 4 tys. zł, plac zabaw przy PSP w Porębie – 5 478,06 zł. W Dalekim Tartak wokół ronda będzie uporządkowany teren i położona kostka (6 500 zł) oraz przesunięte oświetlenie na ul. Puszczy Białej (4 500 zł). Udrzynek zdecydował się na zakup wyposażenia dla przedszkola w Porębie (251,05 zł) i dokumentację świetlicy wiejskiej (14 tys. zł). Tuchlin przekazał 3 tys. zł na remont ogrodzenia PSP w Nowych Budach oraz 8 123,39 zł na wymianę i instalację lamp ulicznych. Zakup materiałów i remont budynku gospodarczego przy PSP w Knurowcu kosztować będzie łącznie 11 173,83 zł. Nowe Budy przeznaczyły pieniądze na remont ogrodzenia szkoły (10 tys. zł) i jej fundamentu (3 317,80 zł). Ogrodzenie powstanie przy szkole w Białymbłocie (10 379,84 zł od Nowej Wsi, 6 tys. zł od Kurzej), wyremontowane będzie to przy PSP w Nowych Budach (2 tys. zł), na przystanku w Nowej Wsi – ławka (300 zł). Remont sali gimnastycznej w PSP w Brańszczyku kosztować będzie 25 223,10 zł. Przybędą nowe urządzenia na place zabaw: przy PSP w Trzciance (7 415,59zł), w Starych Budach (7 811,79 zł), przy PSP w Porębie (12 966,22 zł). Dudowizna przeznaczyła 5 tys. zł na zakup materiałów na kładkę przez Tuchełkę, Nowy Brańszczyk 3 tys. zł na montaż lamp ulicznych, Poręba Średnia 3 tys. zł na zakup pomocy dydaktycznych dla PSP w Porębie, Turzyn 23 760,16 zł na położenie kostki przy szkole w Turzynie.
E.E.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl