Menu górne

Dziś jest 13 sierpnia 2022 r., imieniny Diany, HelenyOkrzei jedenasta w rankingu schetynówek

(Zam: 09.01.2013 r., godz. 10.30)

Wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski 31 grudnia zatwierdził wstępną uzupełnioną listę rankingową wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

W wyniku naboru uzupełniającego wniosek gminy Wyszków o dofinansowanie przebudowy ul. Stefana Okrzei uplasował się na 11. pozycji w części dotyczącej dróg gminnych. Całkowita wartość zadania wynosi 2 966 874,79 zł, wysokość dofinansowania to 1 483 437,39 zł, czyli 50 proc. kosztów. Poziom dofinansowania zwiększył się, pierwotnie w planach sięgało 30 proc. Przypomnijmy zakres planowanych prac: na odcinku 697,5 m powstanie m.in. ścieżka rowerowa, zmodernizowane będą zjazdy, przebudowane oświetlenie uliczne, dojdą miejsca parkingowe w okolicy stadionu (przy stacji energetycznej). Jezdnia będzie miała 6 m szerokości, cała inwestycja będzie zrealizowana w istniejącym pasie drogowym, w granicach drogi gminnej. Wielu kierowców życzyłoby sobie lepszego wjazdu w ul. Kościuszki, jednak będzie on wyglądał tak samo. Budowa nie obejmie skrzyżowania, jego zarządcą jest zawsze zarządca drogi wyższej kategorii, w tym przypadku GDDKiA.
E.E.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl