Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 05 czerwca 2023 r., imieniny Walerii, WalteraTrudne czasy, ale chęć zmian na lepsze

(Zam: 09.01.2013 r., godz. 10.30)

Zaopatrzenie w wodę, oczyszczalnia ścieków, oświata i życie kulturalne – to główne założenia planu inwestycyjnego na 2013 r. Rada Gminy 21 grudnia uchwaliła tegoroczny budżet.

Wydatki mają być wyższe od dochodów o ok. 1 600 000 zł i wyniosą 28 604 102,27 zł, dochody to 27 001 876,00 zł. Deficyt wyniesie 1 602 226,27 zł i zostanie pokryty przychodami z przyszłorocznej emisji obligacji. Po rozstrzygnięciach przetargów będzie dokładnie wiadomo, jak ukształtują się różne koszty, dane w uchwale budżetowej są szacunkowe. Wśród wydatków można wymienić m.in. 411 000 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych, 2 209 323 zł na utrzymanie Urzędu Gminy (np. wynagrodzenia, media, ogrzewanie, usługi), 159 550 zł na utrzymanie pięciu jednostek OSP (Długosiodło, Blochy, Sieczychy, Jaszczułty, Prabuty). Na utrzymanie czterech szkół podstawowych przeznacza się 4 381 729 zł, 321 708 zł – oddziałów przedszkolnych w szkołach, 1 078 915 zł – przedszkoli niepublicznych i samorządowych, 2 778 639 zł – Gimnazjum w Długosiodle i Starym Bosewie, 299 000 zł – na dowożenie uczniów do szkół.
Na wydatki związane z pomocą społeczną przeznacza się 5 645 397 zł. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wiąże 1 202 200 zł, w tym są m.in. koszty obsługi sieci kanalizacyjnych i obiektu oczyszczalni w Długosiodle (326 700 zł), wydatki na gospodarkę odpadami (300 000 zł). Oświetlenie ulic, placów i dróg kosztować ma 329 000 zł, w tym m.in. 3 tys. zł na zakup materiałów i wyposażenia, 250 tys. zł za oświetlenie, 65 tys. zł na konserwację. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami to wydatek 94 tys. zł. Gmina przekaże dotacje: 579 245 zł dla GCIKSiR w Długosiodle, 247 913 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Długosiodle.
Dochody gminie zapewni m.in. dostarczanie wody (192 000 zł), wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (30 400 zł), z podatku rolnego, leśnego i innych od jednostek organizacyjnych (869 170 zł) i osób fizycznych (1 453 100 zł), udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (2 129 305 zł), oświatowa subwencja (7 613 973 zł). Na pomoc społeczną (świadczenia, składki ubezpieczeniowe) gmina otrzyma 4 579 302 zł, unijna dotacja na realizację projektu „Internet szansą na lepszą przyszłość w Gminie Długosiodło” to 577 052 zł, dotacja na projekt „Dziecięca Akademia Przyszłości” – 46 520 zł, dotacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 na rozbudowę budynku Zespołu Szkół o salę gimnastyczną w Starym Bosewie – 1 300 000 zł.
– Nie ma roku z odpoczynkiem od inwestycji. Chcielibyśmy jak najwięcej zrobić – mówił wójt Stanisław Jastrzębski, przedstawiając plan inwestycyjny na 2013 r. – Jeśli powstaną oszczędności, wrócimy do inwestycji drogowych, które czekają do zrealizowania.
Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę (SUW i magistrala główna) i przydomowych oczyszczalni ścieków w Starym Bosewie to wydatek 2 721 786 zł. Taka instalacja przy Zespole Szkół rozwiązałaby problem wysokich kosztów związanych z wywozem nieczystości.
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu to dwa projekty warte 3 285 zł, jeden dot. e-urzędu, drugi spraw geodezyjnych, własnościowych, gospodarki, ułatwi to poruszanie się inwestorów po terenie gminy. Na drodze Olszaki-Adamowo-Zygmuntowo dobudowany będzie brakujący odcinek 1 800 m (746 135 zł), jest dofinansowanie w wysokości 50 proc. Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia kosztuje 15 tys. zł, ma być wykonana, kiedy pogoda na to pozwoli. Budowa targowiska stałego w Długosiodle to wydatek 512 277 zł, dofinansowanie z PROW wyniesie 324 348 zł. Za SUW wybudowana ma być uliczka, łącząca ulice Dąbrowszczaków z Poniatowskiego. Przy niej będzie kilka miejsc do całotygodniowej sprzedaży bezpośredniej, teren zostanie utwardzony, wyposażony w miejsca parkingowe, toaletę i lampy. Gmina chce odliczyć 23 proc. podatku VAT. Z rozbudowy budynku Zespołu Szkół w Starym Bosewie o salę gimnastyczna z zapleczem zostało kilkadziesiąt tys. zł do wykorzystania z PROW-u, za które doposaży się salę i zrobi wyciszenie, konieczne do wykorzystania pomieszczenia w celach widowiskowo-sportowych. Dawna sala została przebudowana na cele społeczno-kulturalne (520 tys. zł, dofinansowanie z PROW – 321 413 zł). Na parterze znajduje się świetlica z biblioteką i zapleczem, szatnia, na górze są nowe sale do wykorzystania dla szkoły i mieszkańców. Zakup prasy taśmowej (69 tys. zł) i przenośnika ślimakowego (23 500 zł) do oczyszczalni ścieków jest niezbędny do sprawnego funkcjonowania obiektu. Dotąd urządzenia były dzierżawione. Remont i adaptacja budynku OSP w Prabutach na potrzeby świetlicy miejskiej kosztować ma 349 100zł. Podpisane już umowę na dofinansowanie z PROW w wysokości 199 056 zł. Analogicznie jest w przypadku Sieczych, jest umowa na 227 310 zł, koszt całkowity to 437 915 zł.
– Przetargi budowlane są korzystne dla inwestorów, ponieważ na rynku budowlanym jest zastój – tłumaczył wójt. – Oby te najtańsze firmy były solidne, bo nie zawsze tak jest.
Na remont budynku świetlicy w Grądach Szlacheckich przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie, być może uda się wykonać go w tym roku, 10 tys. zł przeznacza się na dokumentację techniczną. Na budowę basenu odkrytego z budynkiem zaplecza w Długosiodle (I etap) przeznaczy się 1 039 120 zł, 500 tys. zł ma pochodzić z PROW. Na potrzeby budowy kompleksu boisk sportowych „Orlików” w Starym Bosewie w tym roku zabezpieczono 265 tys. zł. Rozwój elektronicznej administracji to wydatek 11 640 zł. Wójt mówił o nadchodzącym kryzysie, zmianach w polityce finansowej Unii. Późne uchwalenie przez parlament europejski budżet wywoła opóźnienia w wypłacie dofinansowań. Poza tym Unia Europejska preferuje ostatnio tzw. „miękkie” projekty (np. szkolenia). Wiele z nich wydaje się niepotrzebnych, a generują duże pieniądze.
– My też dokładamy do Unii – zaznaczył. – Dobrze byłoby, gdyby przesunąć cześć środków na inwestycje „twarde”, czyli kanalizacje, drogi.
Preferowane mają być projekty łączone, miękkie wzmacniane o część inwestycyjną, np. budowa domu kultury i infrastruktura. Stanisław Jastrzębski uznał tę tendencję za niepokojącą.
E.E.

Napisz komentarz

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta