Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 26 września 2022 r., imieniny Cypriana, JustynyIle za odpady

(Zam: 02.01.2013 r., godz. 10.30)

Radni zdecydowali, że miesięcznie każde gospodarstwo zapłaci 22 zł za odbiór śmieci posegregowanych i 30 zł za pomieszane.

To uchwała, którą podejmują wszystkie gminne rady przygotowując się do wejścia w życie nowych przepisów dotyczących gospodarki śmieciami. Do tej pory mieszkańcy podpisywali z dowolnie wybranymi przez siebie firmami umowy na odbiór śmieci. Od lipca to gminy wybiorą w przetargach podmioty, które odbiorą odpady. Opłaty za usługę ustala i pobiera gmina.
To dość radykalna zmiana, nie brak wątpliwości co do funkcjonowania w praktyce nowych rozwiązań.
Gmina Rząśnik na swojej stronie internetowej zamieściła sondę, w której można odpowiedzieć na pytanie, jak powinna być naliczana opłata za gospodarowanie odpadami: od gospodarstwa domowego, liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, powierzchni lokalu mieszkalnego, ilości zużywanej wody w danej nieruchomości. Wśród głosujących największe poparcie ma pierwsze rozwiązanie. I je także przyjęli gminni radni.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy będą mieli obowiązek uiszczać z góry do 15 dnia każdego miesiąca przelewem na wskazany numer rachunku bankowego bądź gotówką w kasie Urzędu Gminy.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl