Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 15 sierpnia 2020 r., imieniny Marii, Magdaleny

Za śmieci od gospodarstwa

(Zam: 02.01.2013 r., godz. 10.30)

Gmina Somianka jako kolejna podjęła uchwały dotyczące tzw. ustawy śmieciowej. Decyzją Rady opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą naliczane od gospodarstwa domowego. Mieszkańcy zapłacą za śmieci segregowane 20 zł, za mieszane 30 zł od gospodarstwa.

Nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach weszła w życie w styczniu tego roku, funkcjonować będzie jednak dopiero od lipca 2013 r. Samorządy rozpoczęły podejmować uchwały o metodzie ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz o stawkach opłaty, terminach, częstotliwości i trybu uiszczania opłat, a także określeniu wzoru deklaracji o ich wysokości.
Najważniejsza decyzja, jaką muszą podjąć gminy dotyczy metody ustalania opłat. Do wyboru są cztery możliwości naliczania podatku śmieciowego: od ilości zużytej wody, od powierzchni gospodarstwa domowego, od ilości mieszkańców zamieszkałych w danym gospodarstwie oraz od nieruchomości. Gmina Somianka podczas ostatniej sesji podjęła decyzję, że opłaty będą pobierane od gospodarstwa domowego. Propozycją wójta była stawka 25 zł od gospodarstwa za śmieci posegregowane, zaś 30 zł za mieszane. Radny Kazimierz Mosakowski złożył wniosek o obniżenie stawki za śmieci segregowane do 20 zł. Rada przychyliła się do wniosku.
I.S.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl