Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 07 czerwca 2023 r., imieniny Roberta, WiesławaZapłacimy od gospodarstwa

(Zam: 02.01.2013 r., godz. 10.30)

Rada Gminy ustaliła metodę naliczania stawek za odbiór śmieci, obowiązujących od 1 lipca 2013 r. Każde gospodarstwo domowe może wybrać opłatę niższą za śmieci segregowane bądź wyższą za zmieszane. Dla osób samotnie mieszkających przewidziano ulgę.

Za najlepsze rozwiązanie uznano metodę naliczania od gospodarstwa. Założono, że zaproponowane przez Senat zmiany (modyfikacje metod, ulgi) wejdą w życie, dlatego samotnie mieszkających (częstokroć wyjeżdżających np. na okres zimy) obejmie bonifikata w wysokości 30 proc. Jeżeli nowela zostanie uznana, ostateczny termin podjęcia obligatoryjnych uchwał będzie przesunięty do końca stycznia 2013 r. Zaproponowana metoda jest więc wypadkową dwóch – od gospodarstwa i od mieszkańca, i wydaje się dość sprawiedliwą i miarodajną. Za odbiór niesegregowanych odpadów mieszkańcy zapłacą miesięcznie 30 zł, segregowanych – 20 zł (jednoosobowe gospodarstwa mają ulgę 30 proc.). Sklepy, firmy, działkowicze, zawierają indywidualne umowy na dotychczasowych zasadach, zaś gmina ma obowiązek kontrolowania tego. Możliwe, że system w przyszłości obejmie również i te podmioty, jednak obecnie musi sprawdzić się w praktyce. Wójt Stanisław Jastrzębski podkreślał wagę segregacji śmieci, tego, że właściwie prowadzona niesie korzyści ekonomiczne i ekologiczne.
– Na terenach wiejskich są inne możliwości, papier, odpady drewniane, zielone, kuchenne, są łatwo zagospodarowywane – stwierdził. – Jednak plastik, szkło, odpady niebezpieczne, powinny trafić wyłącznie do odpowiednich worków. Radny Eugeniusz Wieczorek pytał o zasady obowiązujące najemców zamieszkujących posesje bez umowy, zwrócił też uwagę na trudności starszych osób mieszkających w zabudowie rozproszonej, które muszą donieść odpady nawet kilkaset metrów do drogi.
– Dla gminy stroną jest właściciel, wynajem to sprawa prywatna – odpowiedział wójt. – Jeśli chodzi o dojazd do domów starszych osób, gdzie będzie możliwy, tak będzie, jednak w tych przypadkach powinni pomagać sąsiedzi, rodzina.
Radny Arkadiusz Mech zaproponował obniżenie stawki za segregowane odpady, jako gratyfikację za selekcję śmieci. Stanisław Jastrzębski nie był przekonany do tego pomysłu. Przypomniał, że było to już przedmiotem dyskusji i wybrano optymalną opcję. Nowy system generuje koszty, i gmina nie powinna, nawet nie może, do niego dokładać.
– Wydamy na śmieci mieszkańców, nie będziemy się rozwijać – przekonywał. – Chciałbym, żeby było za darmo, ale to niemożliwe. Każdy płaci za siebie, nie możemy wydawać na śmieci zamiast na inwestycje.
Zauważył, że czas zweryfikuje przyjęte zasady i stawki. Jeżeli będzie potrzeba, zmieni się stawki i ogłosi przetarg z realną ceną.
Zebrani zastanawiali się nad formą płatności, ponieważ w skali gminy opłaty bankowe za cokwartalne wpłaty będą sporą sumą. Zaproponowali zbieranie ich razem z podatkiem od nieruchomości. Wielu mieszkańców ma konta w Banku Spółdzielczym, wewnętrzne operacje, jak przelew z konta na konto, są bezpłatne.
Rada Gminy przegłosowała uchwały o: metodzie i stawce opłaty, wzoru deklaracji o wysokości opłaty (należy je złożyć do Urzędu Gminy do 28 lutego 2013 r.), terminu, częstotliwości (gastronomia, sklepy, usługi z żywnością – nie rzadziej niż raz w tygodniu, usługi i handel bez żywności, budynki użyteczności publicznej oraz wielorodzinne – niż raz na dwa tygodnie, budynki jednorodzinne – niż raz na miesiąc) i sposobie wpłacania opłaty (raz na kwartał, do 15 danego miesiąca, na rachunek bankowy UG) oraz o szczegółach działania nowego systemu. Odpady zmieszane oraz szkło i tworzywa sztuczne będą odbierane przez firmę, odpady ulegające biodegradacji (jeśli na posesji nie ma kompostownika), wielkogabarytowe, metal, tekstylia, papier, elektrośmieci, chemikalia, baterie, leki – należy samodzielnie oddać do punktu selektywnej zbiórki odpadów w ZGK. Worki na odpady segregowane mają mieć pojemność od 60 do 120 l, w kolorach: niebieski (makulatura i tekstylia), żółty (tworzywa sztuczne), zielony (biodegradacja), różowy (szkło kolorowe), biały (szkło bezbarwne).
E.E.

Napisz komentarz

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta