Menu górne

Dziś jest 15 sierpnia 2022 r., imieniny Marii, MagdalenyBudżetowy projekt

(Zam: 19.12.2012 r., godz. 10.30)

Według projekty budżetu gminy w 2013 r. dochody samorządu mają wynieść 20 733 897,31 zł, wydatki – 23 329 018,32 zł.

Deficyt (2 595 121,01 zł) ma być pokryty z pożyczek i kredytów. Wśród proponowanych zadań inwestycyjnych znalazły się m.in.: modernizacja stacji uzdatniania wody w Rząśniku, budowa chodników dla pieszych w Porządziu, modernizacja drogi Grodziczno-Nowa Wieś-Nury, modernizacja drogi Rogóźno-Plewica-Wólka Wojciechówek, przebudowa ul. Adama Mickiewicza w Rząśniku, wykonanie parkingu/zatoczki przy Urzędzie Gminy (od strony ul. Wyszkowskiej), remont Zespołu Szkół Publicznych w Rząśniku, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne przy ul. Jesionowej w Rząśniku, zagospodarowanie centrum Nowego Lubiela, modernizacja stadionu w Rząśniku, budowa boiska trawiastego przy ZSP w Rząśniku.
Sesja, na której uchwalany będzie budżet zaplanowana jest na 28 grudnia, na godz. 14.00.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl