Menu górne

Dziś jest 11 sierpnia 2022 r., imieniny Włodzimierza, ZuzannyDać szansę niepełnosprawnym

(Zam: 19.12.2012 r., godz. 10.30)

Spółdzielnia socjalna posiada cechy przedsiębiorstwa oraz organizacji pozarządowej. Ma za zadanie umożliwić osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym powrót do uregulowanego życia społecznego oraz aktywności na rynku pracy. W naszym mieście działa Wyszkowska Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „SzRON” (Szansa na Rozwój Osób Niepełnosprawnych).

W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej 27 listopada odbyło się Otwarte Mazowieckie Forum Spółdzielczości Socjalnej. Projekt, którego realizatorem jest SzRON, został dofinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i stowarzyszenia WAMA z Olsztyna, który jest inkubatorem wsparcia spółdzielczości socjalnej na terenie północno-wschodniej Polski.
WWSS powstała z chęci niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym.
- „SzRON” działa od 2007 roku. Zajmujemy się monitoringiem wizyjnym oraz punktem obsługi ksero – mówi Grzegorz Kowalewski, prezes spółdzielni. – Bardzo się cieszymy, że samorząd chce z nami współpracować, bez niego na pewno nie dalibyśmy rady – dodaje.
Artur Laskowski przedstawił główne cele, jakie za sobą niesie działalność spółdzielni.
- Wiele jest do zrobienia w temacie pomnożenia i krzewienia idei pracy na prawie spółdzielczym – powiedział Laskowski. – Naszym pobratymcą jest Powszechna Spółdzielnia Spożywców czy spółdzielnia mieszkaniowa. Funkcjonujemy na tym samym prawie spółdzielczym – dodał.
Poinformował też o dotychczasowych efektach pracy WWSS.
– Na początku udało się nawiązać współpracę z samorządem, komendą policji – powiedział. – Dzięki grantowi z Ośrodka Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej udało się zakupić urządzenia poligraficzne i stworzyć punkt ksero – dodał.
Podczas części pierwszej spotkania przedstawiono wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Wyszkowie, dotyczących sytuacji życiowej i zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, którzy stanowili 42 proc. respondentów. W toku diagnozy stwierdzono, że osoby niepełnosprawne wymagają nie tylko szczególnego wsparcia na rynku pracy, ale również na polu działalności społecznej.
- Podczas badań dotarliśmy do specyficznej grupy – stwierdził Laskowski. – Interesowała nas grupa osób najbardziej dotkniętych wykluczeniem społecznym, a wśród nich osoby niepełnosprawne oraz pozostające bezrobotnymi przez 2 lata – dodaje.
W części drugiej spotkania przedstawiono statystyki dotyczące sytuacji życiowej oraz zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. W badaniu szczególnie uwzględniono osoby niepełnosprawne. O opinię poproszono ekspertów, władze miasta i przedsiębiorców. Przeprowadzono 25 pogłębionych wywiadów. Jak wynika z badań, w powiecie wyszkowskim w 2002 roku 14 proc. osób to niepełnosprawni. Osoby te otrzymują niskie świadczenia z pomocy społecznej i z ZUS-u, które nie zaspokajają podstawowych potrzeb życiowych. Negatywnie na sytuację ekonomiczną gospodarstw domowych wpływają również koszty leczenia i rehabilitacji. Istotnym wątkiem są bariery architektoniczne, niedostosowanie budynków publicznych, gospodarstw domowych, miejsc parkingowych. Problem ten dotyczy przede wszystkim osób z niepełnosprawnością ruchową.
- Poprzez pojęcie „barier społecznych” społeczeństwo kształtuje wizerunek osoby niepełnosprawnej jako chorej, niezdolnej do pracy – podkreśla Marcin Jóźko, który przeprowadził badania społeczeństwa na gruncie lokalnym. Badania pokazują także, że osobom niepełnosprawnym brakuje nawyków społecznych.
- Panuje powszechny pogląd, że osoby niepełnosprawne są bierne – stwierdza Jóźko. – Jest to następstwo ich niskiej samooceny – dodaje.
Opinia pracodawców na temat pracy osób niepełnosprawnych jest pozytywna. Ich mocne strony to motywacja, determinacja, pracowitość, obowiązkowość, docenianie wartości pracy. Pracodawcy zatrudniający niepełnosprawnych mogą uzyskać ulgi podatkowe oraz dofinansowanie na stworzenie nowych miejsc pracy.
Podczas spotkania wystąpił gość specjalny – Cezary Miżejewski, wiceminister polityki społecznej w latach 2004-2005, autor ustaw o zatrudnieniu socjalnym i spółdzielniach socjalnych, pełniący funkcję prezesa Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych.
M.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl