Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 28 czerwca 2022 r., imieniny Ireneusza, LeonaGłośno o Cichociemnych

Ikona
(Zam: 26.10.2010 r., godz. 11.40)

W sobotę 23 października w Łosinnie odsłonięto i poświęcono pomnik upamiętniający czyn polskich lotników i Cichociemnych niosących pomoc lotniczą dla Armii Krajowej podczas II wojny światowej. Upamiętniono trzy zrzuty w okolicach Łosinna oraz dziewięciu skoczków spadochronowych szkolonych w Wielkiej Brytanii.

W rejonie Łosinna w latach 1942-1943 polskie załogi „Halifaxów” (ciężkich czterosilnikowych bombowców) 138. Dywizjonu RAF dokonały trzech zrzutów Cichociemnych oraz sprzętu wojskowego dla Armii Krajowej. W marcu 1942 r. sześciu żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych szkolonych w Wielkiej Brytanii: kpt. Bohdan Piątkowski „Mak”, por. Franciszek Pukacki „Gzyms”, por. Stanisław Jankowski „Burek”, kpt. Zygmunt Milewicz „Róg”, por. Jan Rogowski „Czarka” oraz por. Jan Kochański „Jarma”, zostało zrzuconych na spadochronach w okolicach Łosinna do okupowanej Polski, aby walczyć z niemieckim okupantem, organizować i szkolić polski ruch oporu. Rok później dokonano również w tej okolicy zrzutu sprzętu wojskowego dla Armii Krajowej. We wrześniu 1943 r. skoczyli kolejni Cichociemni: kpt. dypl. Bronisław Rachwał „Glin”, ppor. Hieronim Dekutowski „Zapora” oraz ppor. Kazimierz Smolak „Nurek”.

Pomnik upamiętniający wszystkich dziewięciu Cichociemnych oraz wydarzenia z 1942-1943 r. w okolicach Łosinna odsłonili: burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski, prezes Światowego Związku Żołnierzy AK Edmund Muszyński oraz uczestnik historycznych zrzutów Zygmunt Godle. Z kolei poświęcenia pomnika dokonali przedstawiciele duchowieństwa m.in. ks. dziekan Waldemar Krzywiński oraz ks. prof. Henryk Kietliński. Przedstawiciele władz lokalnych, miejskich i powiatowych, Wojska Polskiego i sił powietrznych, kombatanci, organizacje i stowarzyszenia pozarządowe oraz delegacje szkół, złożyli kwiaty i wieńce pod nowo odsłoniętym pomnikiem.

Pomysłodawca inicjatywy oraz współorganizator uroczystości Mirosław Widlicki opowiedział uczestnikom o wydarzeniach z 1942-1943 r. w okolicach Łosinna. Zaprezentował również dwa eksponaty pochodzące z tamtego okresu: oryginalną mapę z zaznaczonym miejscem lądowania spadochroniarzy oraz słupołaz, przyrząd służący do przerywania łączności Niemcom.

- Dziś przywracamy pamięć tej miejscowości – stwierdził prezes Światowego Związku Żołnierzy AK Edmund Muszyński. – Tę część historii, dzisiejsze wydarzenie dedykujemy wam, dziatwo szkolna – podsumował zwracając się do licznie przybyłych pocztów sztandarowych i reprezentacji szkół z prośbą o pamięć o wydarzeniach i bohaterach II Wojny Światowej.

Ks. prof. Henryk Kietliński podkreślał wagę tamtych wydarzeń. Mówił o świetnej organizacji Polaków podczas wojny 1939-1945 r. i o sprawnie przeprowadzonych akcjach zrzutów w okolicach Łosinna. Wskazywał na doniosły, patriotyczno-historyczny wymiar sobotnich uroczystości.

- Dziś tutaj jest nasza ojczyzna – stwierdził ks. Kietliński. – Czuje się odpowiedzialny za to wielkie, wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska. To imię nas wszystkich określa. To imię nas wszystkich zobowiązuje. To imię nas wszystkich kosztuje – podkreśla cytując słowa Jana Pawła II.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Łosinnie oraz Grupa Rekonstrukcji Historycznej Zespołu Szkół im. Żołnierzy AK w Pniewie zaprezentowała rekonstrukcję wydarzeń historycznych z 1942-43 r. w okolicach Łosinna. Organizatorzy uroczystości, burmistrz Wyszkowa oraz ŚZŻAK Okręg Warszawa-Wschód i Obwód „Rajski Ptak”, zapewnili wszystkim przybyłym gorący posiłek w postaci wojskowej grochówki z chlebem.

agrafka

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl