Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 19 sierpnia 2022 r., imieniny Juliana, JuliuszaOpłatek chorych i starszych

Ikona
(Zam: 19.12.2012 r., godz. 10.30)

Jak co roku, w parafii św. Idziego w Wyszkowie odbyło się spotkanie opłatkowe dla osób starszych, niepełnosprawnych i samotnych.

Spotkanie wigilijne, które miało miejsce w sali teatralnej domu parafialnego 16 grudnia po sumie, zorganizowało Stowarzyszenie Rodzin Katolickich oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie. Licznie uczestniczyły w nim osoby starsze, chore i samotne, a także goście, których powitali dyrektor OPS-u Agnieszka Mróz oraz ks. Waldemar Krzywiński: wicestarosta Teresa Trzaska, zastępca burmistrza Adam Warpas, kierownik Świetlicy Socjoterapeutycznej Jadwiga Kamieniecka, dyrektor PCPR w Wyszkowie Krystyna Kurowska, pracownicy OPS-u. Podziękowano również osobom, które wsparły spotkanie organizacyjnie: ks. Krzywińskiemu, prezesowi Spółdzielni Pracy Usług Motoryzacyjnych w Wyszkowie Zygmuntowi Kraszewskiemu, Zygmuntowi Karczewskiemu ze Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, dyrekcji i społeczności Monaru, która zbierała w sklepach żywność, przeznaczoną na paczki dla najuboższych. Gospodarze i organizatorzy spotkania wigilijnego złożyli obecnym życzenia świąteczne, następnie ks. Krzywiński zainicjował wspólną modlitwę, po której zebrani przełamali się opłatkiem. Specjalnie dla nich na scenie wystąpiła grupa dzieci, podopiecznych Świetlicy Socjoterapeutycznej. Spotkanie zakończył poczęstunek.
E.E.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl