Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 28 czerwca 2022 r., imieniny Ireneusza, LeonaCzłowiek w centrum

Ikona
(Zam: 26.10.2010 r., godz. 11.48)

Pomysły w dziedzinie spraw społecznych i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i rozwoju wsi zaprezentowali przedstawiciele Platformy Obywatelskiej i Wspólnoty Samorządowej na konferencji, która odbyła się 21 października w Cechu Rzemiosł Różnych.

To drugie spotkanie, na którym przedstawiono założenia programowe obu ugrupowań – pierwsze odbyła się dwa tygodnie temu. Zaprezentowano na nim pomysły na temat oświaty, sportu, kultury, gospodarki.

− Staramy się, by pomysły wychodziły od naszych kandydatów, „z dołu”, bo to gwarantuje spełnienie oczekiwań społeczeństwa – mówił szef wyszkowskiej Platformy Adam Mróz.

Założenia z dziedziny spraw społecznych i ochrony zdrowia przedstawiła Urszula Mikołajczyk.
− Będziemy dbać o zrównoważony rozwój stawiając człowieka w centrum zainteresowania – powiedziała.

Zwróciła uwagę m.in. na konieczność podnoszenia kompetencji osób pracujących w pomocy społecznej, zwiększenia aktywności zawodowej mieszkańców, pozyskiwania pieniędzy z programów rządowych i Unii Europejskiej. Jej zdaniem, wsparciem powinny być objęte rodziny, seniorzy, osoby niepełnosprawne. W dziedzinie ochrony zdrowia wymieniła m.in.: kontynuowanie działań na rzecz wybudowania lądowiska przy szpitalu, zwiększenie dostępności do badań profilaktycznych.

Wśród pomysłów PO i WS na poprawę bezpieczeństwa jest rozbudowa miejskiego monitoringu. O tym m.in. mówił Michał Tworzydło. Jak zaznaczył, kamery powinny się pojawić m.in. na Osiedlu Polonez, w okolicy ronda przy ul. Daszyńskiego i budynku Ligi Obrony Kraju. Wśród zaproponowanych rozwiązań były także: rozbudowa sieci ścieżek rowerowych, przegląd oznakowania ulic, stworzenie dla młodzieży miejsc, gdzie mogłaby spędzać czas wolny. Szczególną wagę przedstawiciele obu ugrupowań przywiązują do zapewnienia bezpieczeństwa w szkołach. Chcą organizować zajęcia dla uczniów. W ich zamyśle jest także utworzenie systemu ratownictwa wodnego.

− Wyszków dziś jest miastem bezpiecznym, nie ma mafii, przestępcy trafili za kraty – mówił Adam Mróz. – Opowiadamy się za dalszym funkcjonowaniem straży miejskiej, być może nawet za jej rozbudową. Bez możliwości wykonywania działań całodobowo, straż będzie wciąż ułomna – dodał.

− Chcemy aktywizować ludzi, pokazywać im inną drogę. Młodzież gromadzi się często „na herbie” przy parku, czy w rejonie sklepu Lidl. Te miejsca są pod naszą baczną obserwacją – mówił z kolei Marek Siekierski (PO).

Zwrócił uwagę na już dziś dostępną ofertę dla młodzieży.
− Leśna Szkoła Jurka Sitka, czy pedagogika ulicy Andrzeja Grajczyka realizowane w „Hutniku” to kapitalna robota skierowana do młodych ludzi, którzy znaleźli tam przystań – ocenił. – Kwestią jest, by tego typu inicjatywy rozszerzyć, nadać im większy wymiar, zaangażować w nie organizacje pozarządowe.

Jednym z zamierzeń jest także współpraca gminy z Klubem Przyjaciół Wyszkowa w zakresie edukacji mieszkańców dotyczącej bezpieczeństwa.
Aneta Lenartowicz, na co dzień zastępca kierownika powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedstawiła założenia dotyczące wsi. Wśród postulatów było korzystanie z unijnych funduszy, wydawanie pieniędzy z funduszu sołeckiego zgodnie z potrzebami mieszkańców, modernizacja i budowa urządzeń melioracyjnych, zbiorników retencyjnych i oczyszczalni ścieków, budowa i modernizacja dróg dojazdowych do pól, ułatwienie mieszkańcom dostępu do Internetu, tworzenie przedszkoli na wsiach, likwidacja dzikich wysypisk śmieci.

J.P.

Komentarze

Dodane przez Grzechu u Rycha, w dniu 13.11.2010 r., godz. 08.44
Grzes kłamczuszek, jak zwykle zmysla. Inwestycje ze środków unijnych, ktorych nie pozyskał. Pogonic to towarzystwo wzajemnej adoracji. Wyszków woła ratunku.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl