Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 24 lipca 2021 r., imieniny Kingi, Krystyny

Jubileuszowa inauguracja

Ikona
(Zam: 24.10.2012 r., godz. 10.30)

Po raz piętnasty Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica z filią w Wyszkowie zainaugurowała rok akademicki. Uroczystość odbyła się 14 października w auli uczelni na Polonezie. Wykład inaugurujący wygłosił Krzysztof Paśnik.

Uroczystość rozpoczął prorektor filii doc. dr Romuald Dobrzeniecki.
– Bez zbytniej skromności, ale też z niemałą satysfakcją należy podkreślić fakt, że utworzyła się pewna tradycja naszej uczelni – mówił prorektor. – Zauważalny stał się wkład popularnego Włodkowica w rozwój regionu, w którym działa nasza uczelnia, mianowicie płockiego, wyszkowskiego i iławskiego.
Romuald Dobrzeniecki w imieniu senatu uczelni powitał gości. Wśród nich znalazł się m.in. wyszkowski starosta Bogdan Pągowski.
- Dzięki temu, że uczelnia jest w Wyszkowie, jesteśmy miastem akademickim – podkreślił starosta. – Kształcimy się przez całe życia. Każda wyższa uczelnia daje podstawy, żebyśmy potem dalej mogli zabiegać o swoją wiedzę. Jest to postawa pewnej mądrości.
W imieniu rektora uczelni prof. Zbigniewa Kruszewskiego przemówienie wygłosił prorektor doc. dr Andrzej Gałkowski.
- Inauguracja to święto wyjątkowe. Jednoczy ono wszystkich członków społeczności akademickiej, zwłaszcza studentów i nauczycieli – powiedział. – Inauguracja roku 2012/2013 zbiega się z 20-leciem istnienia Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Jubileusz ten to okazja do zastanowienia się nad dokonaniami uczelni i oddania najwyższego szacunku tym wszystkim, którzy przyczynili się do jej powstania oraz tym, którzy każdego dnia budują jej markę.
W 1992 roku ówczesny minister podpisał decyzję o utworzeniu prywatnej Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Płocku, która 1995 roku przekształciła się w SWPW. Z uczelni jednowydziałowej oferującej studia tylko na jednym kierunku, na której kształcenie rozpoczęło 87 studentów, przeobraziła się w ciągu tych 20 lat w ośrodek dydaktyczno-naukowy. Obecnie składa się z trzech wydziałów w Płocku, Wyszkowie i Iławie, w których na kilkunastu kierunkach studiów kształci się blisko 5 tys. studentów. Kolejne 2 tys. osób kontynuuje naukę na studiach podyplomowych, kursach dokształcających i szkoleniach. Wraz ze zmianą nazwy szkole nadano imię uczonego Pawła Włodkowica. W tym roku po raz pierwszy mury uczelni opuścili absolwenci kierunku bezpieczeństwo narodowe.
Ważnym momentem inauguracji roku akademickiego jest immatrykulacja, czyli przyjęcie w poczet nowych studentów. W imieniu studentów pierwszego roku, ślubowanie złożyli: Anna Murawska, Adrian Pietrzela, Katarzyna Sendela i Teresa Szulik.
Podobnie jak w latach ubiegłych, rektor uczelni wyróżnił listem gratulacyjnym najlepszych absolwentów roku akademickiego 2011/2012. Otrzymali je: Anna Brzozowiec, Renata Gąsior, Iwona Szkop-Tomczak, Katarzyna Ziółkowska. Dodatkowo rektor wyróżnił najlepszych studentów roku akademickiego 2011/2012. Byli nimi: Justyna Dolecka, Hanna Rotuska, Natalia Winnicka i Renata Zając.
Wykład inauguracyjny na temat chirurgii metabolicznej wygłosił Krzysztof Paśnik, absolwent łódzkiego wydziału Akademii Medycznej, kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Tradycyjnie na zakończenie inauguracji odśpiewano „Gaudeamus igitur”.
I.S.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl