Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 24 lipca 2021 r., imieniny Kingi, Krystyny

Ślubowanie u Reymonta

Ikona
(Zam: 24.10.2012 r., godz. 10.30)

W Zespole Szkół w Zabrodziu, 10 października miało miejsce ślubowanie uczniów klas pierwszych. Uroczystość była też okazją do wręczenia nagród wyróżniającym się pracownikom oświaty. W spotkaniu uczestniczył prezes fundacji im. Władysława Reymonta – Kazimierz Chrapka.

Uroczystość otworzyła dyrektor szkoły Bogumiła Kuhiwczak, która powitała przybyłych na uroczystość gości: starostę wyszkowskiego Bogdana Pągowskiego, wójta gminy Zabrodzie Adam Ołdaka, przewodniczącego Rady Gminy Andrzeja Garbarczyka, przewodniczącą Rady Rodziców Jadwigę Sokołowską, dyrektor Zespołu Szkół w Zabrodziu Elżbietę Oleksiak. Specjalnie na uroczystość, na zaproszenie Zespołu Szkół, przyjechał Kazimierz Chrapka, prezes fundacji im. Władysława Reymonta w Kanadzie, z którą szkoła nawiązała współpracę poprzez udział uczennicy, Natalii Nadaj w konkursie recytatorskim „Mówimy Reymontem”.
- O waszej gminie i szkole wie Kanada. Dzięki waszej koleżance pisały o was kanadyjskie gazety, pokazywały media. Potrzebujemy was, abyście byli odbiorcami naszej pracy. To wasza energia może dopomóc nam kontynuować nasze zadanie, jakim jest fundacja – mówił Kazimierz Chrapka.
Ślubowanie złożyli uczniowie klasy pierwszej, której wychowawcą jest Andrzej Roman.
- Ślubowanie to uroczyste przyznanie się do tego, że jest się w tej szkole i ją reprezentuje. To też zobowiązanie, aby o nią dbać – powiedział do swoich uczniów.
Dyrektor Bogumiła Kuhiwczak życzyła uczniom sukcesów w nauce, satysfakcji i pielęgnowania zawartych przyjaźni.
Uroczystość była okazją do uczczenia Dnia Edukacji Narodowej.
– Życzę, aby w wypełnianiu waszej misji nie zabrakło mądrości i roztropności. Aby dzięki wam najważniejsze wartości były przekazywane młodym ludziom – mówiła do swoich pracowników Bogumiła Kuhiwczak.
Za zaangażowanie, wyrozumiałość i cierpliwość, za życzliwość, serdeczność i kreatywność dyrektor wręczyła nagrody finansowe. Otrzymali je: Wiesława Puławska, Dorota Lewandowska, Marta Urbanowska, Iwona Ciunajko i Anna Topolewska.
Na zakończenie uroczystości wystąpiły uczestniczki konkursu recytatorskiego „Mówimy Reymontem” Natalia Nadaj i Natalia Łada.
I.S.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl