Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 24 lipca 2021 r., imieniny Kingi, Krystyny

Witamy w szkole

Ikona
(Zam: 24.10.2012 r., godz. 10.30)

Pierwszaki ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Wyszkowie 17 października zostały pasowane na uczniów. Złożyły ślubowanie i tym samym oficjalnie weszły w szeregi szkolnej społeczności.

W tym roku w placówce naukę rozpoczęły cztery klasy pierwsze. Uroczystość zgromadziła odświętnie ubrane dzieci, ich rodziny i nauczycieli. Prowadziła ją Elżbieta Niewiadomska, w sali obecni byli również: dyrektor Hanna Dziubiel, proboszcz parafii św. Wojciecha ks. Roman Karaś, Zofia Dawidzka ze Stowarzyszenia Pomocy Szkole, wiceburmistrz Adam Mróz, przedstawiciel Rady Rodziców, przyjaciel szkoły Andrzej Rębowski. Dyrektor zwróciła uwagę na rangę uroczystości, która miała odpowiednią oprawę: na salę wprowadzono sztandar szkoły, było godło i flaga państwowa. Podkreśliła, że dzieci dobrze zaadaptowały się w placówce, mają za sobą już pierwsze wycieczki.
– Zasługujecie na włączenie w poczet szkoły – mówiła. – Obiecujemy, że zrobimy wszystko, abyście tu zdobywały wiedzę i były bezpieczne.
Hanna Dziubiel wspomniała też o realizowanych w tym roku przy pomocy finansowej gminy kilku projektach edukacyjnych. To m.in. „My już jesteśmy gotowi, aby pójść do pierwszej klasy, a Ty?”, „Dziecięca Akademia Przyszłości”, „Bawimy się i uczymy poszerzając horyzonty”.
– Jesteście częścią dużej szkolnej rodziny – do dzieci zwrócił się Adam Mróz. –Zofia Dawidzka przypomniała, że w tym roku przypada dziesięciolecie wstąpienia Szkoły Podstawowej nr 1 do elitarnego Klubu Przodujących Szkół. Ks. Karaś zwrócił uwagę obecnym, że dzieci to przyszłość narodu, Polski, Wyszkowa i Kościoła, od niego, rodziców i szkoły zależy, kim będą w przyszłości, stąd należy je wychowywać z pełną troską i odpowiedzialnością. Rodzice mogli obejrzeć przygotowany przez maluchy program artystyczny, większość z nich nagrywała i fotografowała swoje pociechy. Następnie odbyła się najważniejsza część uroczystości – ślubowanie na sztandar szkoły oraz pasowanie na ucznia, którego dokonała dyrektor Hanna Dziubiel.
E.E.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl