Menu górne

Dziś jest 08 sierpnia 2022 r., imieniny Cypriana, EmilianaKonkurs na dyrektora po raz drugi

(Zam: 17.10.2012 r., godz. 10.30)

Po raz drugi ogłoszony został konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w wyszkowskim szpitalu. Oferty można składać w ciągu trzydziestu dni od daty ukazania się informacji (tj. 12 październik). Pierwszy konkurs został unieważniony ze względów formalnych.

W marcu, po odejściu z wyszkowskiego szpitala Henryka Kwiatkowskiego, dotychczasowego zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, pełniącym obowiązki wicedyrektora został Wojciech Żubrowski.
W maju powołana została komisja konkursowa, której przewodniczył wicestarosta Zdzisław Bocian. Zarząd Powiatu ogłosił konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa. Wówczas zgłosiły się dwie osoby: Wojciech Żubrowski – po. zastępcy dyrektora ds. lecznictwa i Barbara Żelazna Nowak – ordynator oddziału neonatologii wyszkowskiego szpitala. Ze względów formalnych konkurs został unieważniony. Zarząd powiatu był zobowiązany ogłosić kolejne postępowanie.
Tak jak w pierwszym konkursie, od kandydatów wymagany jest co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie oraz posiadanie tytułu zawodowego lekarza i tytułu specjalisty lub specjalizacji II stopnia w dziedzinie medycyny. Kandydaci muszą złożyć podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem, dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu, opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej. Dokumenty należy złożyć w ciągu trzydziestu dni od daty ukazania się ogłoszenia prasowego. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa. O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
I.S.

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl