Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 26 lutego 2021 r., imieniny Aleksandra, Mirosława

O bezpieczeństwie z policjantami

Ikona
(Zam: 10.10.2012 r., godz. 10.30)

W Urzędzie Gminy w Rząśniku w sali konferencyjnej odbyło się spotkanie z delegacją Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie, które poprowadziła Marta Gierlicka oraz Joanna Frąckiewicz.

Zorganizowała je przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Marta Krakowiecka oraz jej zastępca Kamila Rogalska przy współpracy z członkami zespołu.
Inicjatorzy dzięki spotkaniu z policjantami chcieli uświadomić zaproszonym rodzinom, a w szczególności dzieciom, zasady postępowania w przypadkach przemocy w najbliższym otoczeniu. Najmłodsi poznali zasady bezpieczeństwa w drodze do szkoły, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, np. ataku psa. Dzieci mogły wziąć udział w konkursach, zabawach z nagrodami.
Dla wszystkich organizatorzy przygotowali obiad, kawę, herbatę, ciasta.
Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rząśniku od kwietnia tego roku działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, którego zadaniem jest pomoc ofiarom przemocy w rodzinie oraz działania w stosunku do sprawców przemocy.
Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy rodzinie nałożyła nowe obowiązki dotyczące tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który ma się opierać na współpracy specjalistów z różnych dziedzin, stąd członkami zespołu są: Marta Krakowiecka – asystent rodziny, Kamila Rogalska – pracownik socjalny, Paweł Bloch – dzielnicowy posterunku policji w Rząśniku, Monika Ślubowska – kurator zawodowy, Justyna Proczka – policjant, Hanna Wóltańska – pielegniarka środowiskowa, Marta Kania – dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrowie, Grażyna Prus – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Porządziu, Iwona Krawczyk – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Hanna Mariańska – nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej Starym Lubielu, Janina Jaworska – nauczycielka Publicznej Szkoły w Bielinie, Agnieszka Smolińska – pedagog szkolny w Zespole Szkół w Rząśniku, Krystyna Karasiewicz – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Komorowie.
W przypadku występowania przemocy w rodzinie można kontaktować się z:
- Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, ul. Jesionowa 3, tel. 29 679 20 90,
- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ul. Jesionowa 3, tel. 29 679 20 90,
Komisariatem Policji, ul. Kopernika, tel. 29 743 62 81
- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Jesionowa 3, tel. 29 679 19 20 wew. 19
- ogólnopolskim pogotowiem dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska linia” 0801 120 002.
W sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia, policja – 997, pogotowie ratunkowe – 999, telefon alarmowy – 112.

Oprac. J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl