Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 28 lipca 2021 r., imieniny Innocentego, Wiktora

W Brańszczyku powstanie skansen

(Zam: 03.10.2012 r., godz. 10.30)

Będzie to pierwszy w powiecie wyszkowskim skansen wsi kurpiowskiej. Muzeum usytuowane będzie na hektarowej działce należącej do powiatu, która mieści się na terenie Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku. Radni opozycji mają wątpliwości, czy użyczenie działki gminie Brańszczyk jest dla powiatu korzystne.

Wójt gminy Brańszczyk Mieczysław Pękul wystąpił z prośbą do powiatu o użyczenie niezabudowanego gruntu o powierzchni 0,98 ha stanowiącego część działki Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku na cele budowy muzeum – skansenu wsi kurpiowskiej. Wójt zaproponował, aby umowa była na czas nieokreślony, z uwagi na to, że trudno jest określić czas istnienia skansenu. Zgoda powiatu i zawarcie umowy z gminą Brańszczyk są niezbędne do władania przez gminę nieruchomością oraz konieczne do wydania pozwolenia na budowę inwestycji.
Teren, na którym miałby powstać skansen położony jest w strefie konserwatorskiej i oznaczony jest jako obiekt zabudowy usług i zieleni parkowej. Gmina uzyskała już wstępną pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków na budowę skansenu. W muzeum miałyby się znaleźć drewniane budynki i urządzenia codziennego użytku pozyskane od mieszkańców gminy Brańszczyk. Skansen miałby być ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców powiatu wyszkowskiego.
Pomysł przedstawiono podczas wrześniowej sesji Rady Powiatu.
- Wójt wystąpił do nas z prośbą o użyczenie terenu. Chce przenieść do skansenu tereny zabytkowe, które jeszcze zachowały się w Brańszczyku, aby upamiętnić kulturę wsi polskiej. W powiecie wyszkowskim nie ma takiego obiektu. Myślę, że będzie on służył nie tylko mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej, ale wszystkim mieszkańcom powiatu – wyjaśnił starosta.
Wątpliwości, co do miejsca, na którym miałby powstać obiekt nie kryli radni opozycyjni.
- Cel jest słuszny. Dobrze, gdyby w powiecie powstał taki skansen, ale mamy małe wątpliwości – sygnalizował Waldemar Sobczak. – Jest to hektarowa działka, położona przy najważniejszej ulicy. Wójt ma w swoich zasobach wiele atrakcyjnych gruntów. Czy nie można by ich zamienić lub odsprzedać? – pytał radny.
Starosta Bogdan Pągowski odpowiedział, że ze względu na to, że są to tereny parkowe, sprzedaż nie wchodzi w grę, a skansen idealnie będzie wpisywał się w krajobraz.
- Jest to teren bagienny i niewykorzystany, wójt ma go doprowadzić do porządku. Nie sądzę, aby miał działki na zamianę, poza tym nawet o tym nie rozmawialiśmy. Jest to słuszna idea, więc dlaczego mielibyśmy nie wykorzystać tego terenu – stwierdził starosta.
Radny Jan Getka również uważa, że pomysł jest słuszny, ale podobnie jak Waldemar Sobczak, nie jest chętny do przekazania gruntu gminie.
- Oddajemy hektar ziemi za darmo, bo dla mnie użyczenie to po prostu oddanie. Może wójt lepiej kupiłby od nas ten plac? – proponował Jan Getka.
Starosta zapewnił jednak, że to nie jest oddanie. – Grunty są nasze, użyczamy ich pod budowę. Działka nie zmieni właściciela – mówił.
- Skansen to nie jest budka z piwem, że można dać wymówienie, kiedy będzie się chciało – podsumował Jan Getka.
Bogdan Pągowski przekonywał radnych, że ośrodki agroturystyczne, które posiadamy dają duże walory turystyczne, a cały czas potrzeba nam zwiększać atrakcyjność terenu.
W sesji wzięła udział przewodnicząca Rady Gminy w Brańszczyku, która prosiła radnych o przychylne podejście do sprawy.
Podczas głosowania, mimo wątpliwości, wszyscy radni uznali sprawę za słuszną i zagłosowali za użyczeniem placu gminie.
I.S.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl