Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 24 lipca 2021 r., imieniny Kingi, Krystyny

Według oświeceniowych haseł

(Zam: 26.09.2012 r., godz. 10.30)

Oświeceniowe hasło „bawiąc uczyć, uczyć bawiąc” przyświecało stworzeniu programu edukacyjnego, który w tym roku szkolnym realizuje gmina Wyszków.

Projekt „Bawimy się i uczymy poszerzając horyzonty” kosztuje 531 767 zł, środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego. Są to różne formy zajęć uzupełniających dla dzieci z klas I-III: z trudnościami w czytaniu i pisaniu, z zaburzeniami rozwoju mowy, z trudnościami w uczeniu się matematyki, będzie też gimnastyka korekcyjna oraz zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej (w tym specjalistyczne, jak hipoterapia), zajęcia rozwijające dla uczniów uzdolnionych. Projekt ma na celu wspieranie młodych ludzi w zakresie ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych, aktywizację i ośmielenie do czynnego udziału w lekcjach. Projekt będzie realizowany w roku szkolnym 2012/2013, zajęcia mają rozpocząć się niebawem. Duża część kwoty przeznaczona jest na doposażenie w materiały dydaktyczne, sprzęt, oprogramowanie, itd. Koordynatorem projektu jest wydział oświaty i spraw społecznych Urzędu Miejskiego.
E.E.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl