Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 28 lipca 2021 r., imieniny Innocentego, Wiktora

Współpraca z Uniwersytetem

(Zam: 26.09.2012 r., godz. 10.30)

W poniedziałek 17 września przedstawiciele Urzędu Miejskiego złożyli wizytę rektorowi Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ks. prof. Stanisławowi Dziekońskiemu.

W poniedziałek 17 września przedstawiciele Urzędu Miejskiego złożyli wizytę rektorowi Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ks. prof. Stanisławowi Dziekońskiemu.
Na spotkaniu rektora z burmistrzem Grzegorzem Nowosielskim i przewodniczącym komisji promocji, kultury i sportu Rady Miejskiej Wojciechem Chodkowskim mówiono o formach i zakresie współpracy między Uniwersytetem a gminą Wyszków w ramach zawartego 24 marca tego roku porozumienia. Miałoby to być m.in. wspólne pozyskiwanie środków europejskich, zajęcia pozalekcyjne.
– Zasygnalizowałem kilka obszarów, w których widzielibyśmy współpracę – mówi Grzegorz Nowosielski. – W przyszłym roku chcemy budować profesjonalną pracownię fizyczną w Gimnazjum nr 2 w Wyszkowie.
Miałaby ona służyć wszystkim wyszkowskim gimnazjom, mogłyby być tam prowadzone zajęcia także dla młodszych klas. Potrzebne jest dobre wyposażenie, w jego skompletowaniu ma pomóc UKSW. Powstał pomysł współpracy z biblioteką miejską. UKSW prowadzi swoją działalność wydawniczą, można więc organizować np. spotkania autorskie. Następna sprawa to współpraca w tworzeniu i realizowaniu programów profilaktycznych, uczelnia mogłaby włączyć się do Wyszkowskich Dni Profilaktyki.
Poza tym dochodzi organizowanie różnego rodzaju wykładów, pokazów, prezentacji, warsztatów. Poważnie brany jest pod uwagę pomysł prowadzenia przez nauczycieli akademickich lekcji w wyszkowskich szkołach. Prawdopodobnie w przyszłym roku część tych zamierzeń będzie zrealizowana. Tematy zostaną skonkretyzowane na spotkaniu na początku listopada.
E.E.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl