Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 28 lipca 2021 r., imieniny Innocentego, Wiktora

Wszyscy spisali się na medal

Ikona
(Zam: 26.09.2012 r., godz. 10.30)

Zespół Szkół nr 1 zakończył realizację projektu „Szkoła Kluczowych Kompetencji”. W środę 19 września odbyła się uroczystość podsumowująca działania w ramach projektu, dzięki któremu szkoła wzbogaciła się w sprzęt, m.in. laptopy.

Realizację autorskich programów nauczania opracowanych w ramach projektu „Szkoła Kluczowych Kompetencji – Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej” rozpoczęto 1 września 2009 roku.
Projekt finansowany był ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Głównym jego celem było zwiększenie dostępności do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym oraz szkół policealnych w Polsce Wschodniej. Autorskie programy nauczania uwzględniały kształtowanie kompetencji kluczowych w zakresie nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, przedsiębiorczości.
W projekcie wzięli udział uczniowie czterech klas Zespołu Szkół nr 1: Technikum Gastronomicznego, Technikum Budowlanego, Technikum Obsługi Turystycznej i Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych. Uczestnicy projektu mieli możliwość wzięcia udziału m.in. w kołach naukowych (w Wyższej Szkole Biznesu w Radomiu), Wakacyjnych Obozach Naukowych (wyjazdy w każde wakacje przez czas trwania projektu do Poronina, Lidzbarku Welskiego i Władysławowa), Mobilnym Instytucie Kompetencji, Przedsiębiorstwie Symulacyjnym (rozgrywki biznesowe), Studium Kompetentnego Lidera (wykłady i ćwiczenia w Wyższej Uczelni Łazarskiego).
W minioną środę podsumowano trzyletni projekt realizowany przez szkołę. Wszystkich zgromadzonych powitał dyrektor Marian Popławski.
- Zespół Szkół nr 1 ma 10 lat. Najlepsze tradycje w powiecie wyszkowskim uznaliśmy jako ważne do kontynuowania – stwierdził. – Mogłoby się wydawać, że 10 lat to krótki czas, ale dla nas znaczący. To czas rozmaitych działań, bieżącej pracy, sukcesów i radości. Taką szkołę sobie wymarzyliśmy. Ten projekt to jeden z punktów, który pomógł naszym uczniom w rozwijaniu umiejętności – tłumaczył dyrektor.
W konferencji podsumowującej wzięli również udział liderzy projektu: Antoni Piłat z Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie i Mirosław Wąsik z Wyższej Szkoły Biznesu w Radomiu. Ponadto przybyli: starosta Bogdan Pągowski, przewodniczący Rady Rodziców Jerzy Dąbrowski, przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy Anna Serafińska. O swoich wrażeniach podczas realizacji projektu opowiedział Mirosław Wąsik.
– Projekt to duże i ciekawe doświadczenie. Dzięki niemu mieliśmy możliwość poznać młodzież, która dopiero się kształtuje i przygotowuje do studiowania – mówił.
Nauczyciele przygotowujący poszczególne kompetencje oraz uczniowie w nich uczestniczący przygotowali prezentację multimedialną z przebiegu projektu. Sami zainteresowani dzielili się również opiniami i wrażeniami na ten temat. Na koniec młodzież wręczyła kwiaty dyrektorowi oraz nauczycielom.
- Udział w projekcie był sprawdzeniem możliwości organizacyjnych szkoły. Wszyscy spisali się na medal – podsumował dyrektor Popławski.
Oprócz korzyści płynących z projektu dla uczniów, na realizacji skorzystała również szkoła, która została wyposażona w różnorodny sprzęt, tj. laptopy oraz materiały biurowe i szkolne.
I.S.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl