Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 27 czerwca 2022 r., imieniny Maryli, WładysławaSpotkanie z poetami

Ikona
(Zam: 19.10.2010 r., godz. 11.28)

Gminna Biblioteka Publiczna w Somiance wraz z filiami bibliotecznymi zorganizowała spotkanie z pisarzami i poetami Warszawskiej Jesieni Poezji. Odbyło się ono 8 października w Zespole Szkół Publicznych w Somiance.

Wśród pisarzy i poetów Warszawskiej Jesieni Poezji znaleźli się: Bogdan Bartnikowski, Paweł Kuszczyński, Janusz Termer, Jan Tulik, Jerzy Jankowski oraz Aldona Borowicz. Na spotkanie przybyła także Łucja Wójcik – żona nieżyjącego już Zygmunta Wójcika (prozaika, wieloletniego organizatora literackich spotkań w gminie Somianka).

8 października poeci odwiedzili Zespół Szkół Publicznych w Somiance i Woli Mystkowskiej oraz Publiczną Szkołę Podstawową w Popowie Kościelnym i Jackowie Górnym. Opowiadali uczniom o byciu artystą i znaczeniu poezji. Zaprezentowali swoją twórczość i zachęcali młodzież nie tylko do czytania poezji, ale również do podejmowania samodzielnych prób literackich. Na pamiątkę spotkania z młodzieżą poeci podarowali szkole, a także bibliotece w Somiance egzemplarze swoich książek. W podziękowaniu uczniowie wręczyli literatom kwiaty i słodycze.

Po wizycie w szkołach goście udali się na poczęstunek do Gminnej Biblioteki, gdzie wpisali się do pamiątkowej kroniki.

Na zakończenie spotkania poeci udali się na grób Zygmunta Wójcika, by złożyć kwiaty, zapalić znicze i pomodlić się.

Opr. I.S.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl