Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 21 września 2021 r., imieniny Mateusza, Miry

Psycholog i doradca zawodowy wybrani

(Zam: 16.08.2012 r., godz. 10.30)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wybrał oferty na stanowiska psychologa i doradcy zawodowego, którzy będą pracować przy realizacji projektu „Wyrównanie szans dla bezrobotnych”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konkurs odbył się w formie zapytania ofertowego. Zgłaszający się, prócz swoich danych i innych dokumentów, musieli poinformować o cenie, za jaką wykonają usługę.
Na ogłoszenie dotyczące stanowiska psychologa wpłynęło pięć ofert, z których najkorzystniejszą pod względem ceny złożyła Marlena Chodkowska z Wyszkowa, która zaproponowała 3 000 zł brutto. Inni zgłaszający to: Agata Sitarska z Osowca – 5 760 zł brutto, Ewa Mazurkiewicz z Pułtuska – 5 760 zł brutto, Katarzyna Kmiołek z Wyszkowa – 4 800 zł brutto.
GOPS odrzucił ofertę Barbary Skalik z Leszczydołu Nowin, która wpłynęła bez wymaganych dokumentów. Ośrodek poinformował, że mimo wydłużenia terminu na ich złożenie, oferentka ich nie dostarczyła.
Do psychologa pracującego w ramach projektu należeć będzie prowadzenie indywidualnych i grupowych spotkań z uczestnikami (trening kompetencji i umiejętności psychospołecznych) oraz opracowanie programów zajęć. Od kandydatów GOPS oczekiwał m.in. wykształcenia na kierunku psychologa, doświadczenia w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
Z kolei kandydaci na doradców zawodowych musieli wykazać się m.in. doświadczeniem w zakresie poradnictwa zawodowego w organizacjach i instytucjach zajmujących się problematyką bezrobocia oraz znajomością problematyki lokalnego rynku pracy. W tym przypadku GOPS wybrał ofertę z najniższą ceną – Ewy Wronki z Brodów, która zaproponowała 1 574,40 zł brutto. Inne oferty to: Joanna Szczerba z Psar – 1 600 zł brutto, Anna Małkowska-Polewacz z Ostrołęki – 2 880 zł brutto, Paulina Svorc-Dynak z Pułtuska – 3 200 zł brutto, Magdalena Chmielewska z Giżycka – 2 880 zł brutto, Marzena Jolanta Falc z Wyszkowa – 1 920 zł brutto, Beata Sierzan z Wólki Przekory – 2 000 zł brutto. Ewelina Skalik z Leszczydołu Nowin nie złożyła wymaganych dokumentów.
Do zadań doradcy zawodowego należeć będzie prowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego (32 godziny spotkań z uczestnikami projektu), opracowanie programu i dzienników zajęć, tworzenie indywidualnych planów zawodowych, przygotowanie uczestników projektu do rozmowy kwalifikacyjnej, nauka pisania CV, listów motywacyjnych, itp., oraz poszukiwania ofert pracy poprzez prasę i Internet.
Projekt „Wyrównywanie szans dla bezrobotnych” jest skierowany do podopiecznych GOPS w wieku aktywności zawodowej – bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub pracujących w gospodarstwie rolnym. Jego koszt to 271 800,00 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego 243 261 zł, a wkład własny 28 539,00 zł. GOSP będzie realizował przedsięwzięcie do końca 2014 r. Koordynatorem projektu jest kierownik GOPS-u Agata Kujawa.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl